GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Seminarie Opleiding/Arbeidsmarkt

woensdag, 27 februari, 2019

Op 8 februari organiseerden de partnerautoriteiten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen een seminarie "Opleiding/Arbeidsmarkt" in de lokalen van Wallonie-Bruxelles International in het kader van de lancering van de vierde projectoproep van het programma.

Volgende acties zullen bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door ingediende projecten:

 • Op het niveau van de opleiders:

  • Opleiding van de opleiders

  • Professionaliseren van de actoren op het gebied van opleiding

  • Uitwisselen van goede praktijken

 • Wat de opleidingen betreft:

  • Ontwikkelen van gezamenlijke opleidingen (groene sectoren, knelpuntberoepen,…)

  • Co-opleiding en dubbele certificering

  • Faciliteren van mobiliteit en werkgelegenheid (tweetaligheid)

  • De werkzoekenden sensibiliseren voor grensoverschrijdende arbeidskanse

 • Met betrekking tot het institutionele kader:

  • Grensoverschrijdende systemen in het leven roepen voor beroepsopleiding en alternerend leren

  • Een juridisch kader in het leven roepen dat het voor werknemers mogelijk maakt een beroepsopleiding te volgen aan de andere kant van de grens

  • Het Europese certificeringsmodel implementeren

  • Een grensoverschrijdende instantie in het leven roepen om de behoeftes te bepalen

  • Het opzetten van grensoverschrijdende beroepsopleidingen en duaal leren

Hier vindt u de PowerPoint van de Workshop.

Veel plezier!