GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SIMILAR

Kerngegevens

Projectleider

Hogeschool Gent
Campus Schoonmeersen - Faculteit Bedrijf en Organisatie
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
BELGIE

Contactpersoon

Pablo Decock

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
749 990,54 €

Website:

www.interreg-similar.eu

SIMILAR

Taal- en cultuurbeleid als sleutel tot internationaal concurrentievermogen voor kmo's

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

ICT-diensten en -toepassingen voor kmo's (met inbegrip van e-handel, elektronisch zakendoen en genetwerkte bedrijfsprocessen), levende laboratoria, internetondernemers en startende ondernemingen op het gebied van ICT)


Het project SIMILAR wil innovatieve oplossingen aanbieden die kmo's helpen om efficiënter te werken in een commerciële context die steeds competitiever, grensoverschrijdender en meertalig wordt. Deze oplossingen omvatten de ontwikkeling van een strategie voor het beheer van de voor elke onderneming specifieke talen en culturen en de creatie van gemeenschappelijke begeleidingsmiddelen.
Het project wil drie uitdagingen aanpakken:
1-Het aanbieden van een efficiënte en innovatieve taal- en cultuurstrategie om de toegang tot of de expansie van een bedrijf op een nieuwe grensoverschrijdende markt te bevorderen;
2- Het verbeteren van de meertalige en interculturele vaardigheden van medewerkers in micro-ondernemingen en kmo's en van werkzoekenden in de betrokken regio's;
3- Het faciliteren van de netwerkvorming tussen verschillende professionele actoren om de grensoverschrijdende werkgelegenheid te stimuleren en om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
De activiteiten van het project dragen bij tot het internationale concurrentievermogen van de ondernemingen en openen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt door taalkundige en culturele drempels voor de mobiliteit op te heffen. Deze doelstellingen worden bereikt dankzij de complementaire expertise van een partnerschap, bestaande uit o.a. HoGent, ULille, UMONS en Syntra West.

Rapporteringsdatum 05-03-2021

Het SIMILAR-project beoogt innovatieve oplossingen te bieden die de kansen van kmo's vergroten om efficiënter te opereren in een commerciële context die steeds competitiever, grensoverschrijdender en meertalig wordt. Daartoe wil het project een managementstrategie op het gebied van talen en culturen ontwikkelen, toegespitst op de noden van elk bedrijf, en gemeenschappelijke hulpmiddelen creëren. Dit project wil drie uitdagingen aanpakken: 1.Het adviseren van een efficiënte en innovatieve taal- en cultuurstrategie om de toegang of de expansie van een bedrijf op een nieuwe grensoverschrijdende markt te bevorderen; 2.Het verbeteren van de meertalige en interculturele vaardigheden van medewerkers in kmo's/microbedrijven en van werkzoekenden in de betrokken regio's; 3.Het faciliteren van de netwerkvorming tussen verschillende professionele actoren om de grensoverschrijdende werkgelegenheid te stimuleren en om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Tijdens de derde periode werden de interviews, ondanks de Covid-19 crisis, zo goed als mogelijk verder gezet. In totaal werden 22 interviews afgenomen en getranscribeerd. Daarna werden de eerste resultaten geanalyseerd en vergeleken. Ten slotte werd het digitaal platform verder aangevuld met info uit de actualiteit en werden technische verbeteringen aangebracht.