GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SIMILAR

Kerngegevens

Projectleider

Hogeschool Gent
Campus Schoonmeersen - Faculteit Bedrijf en Organisatie
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
BELGIE

Contactpersoon

Pablo Decock

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
749 990,54 €

Website:

www.interreg-similar.eu

SIMILAR

Taal- en cultuurbeleid als sleutel tot internationaal concurrentievermogen voor kmo's

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

ICT-diensten en -toepassingen voor kmo's (met inbegrip van e-handel, elektronisch zakendoen en genetwerkte bedrijfsprocessen), levende laboratoria, internetondernemers en startende ondernemingen op het gebied van ICT)


Het project SIMILAR wil innovatieve oplossingen aanbieden die kmo's helpen om efficiënter te werken in een commerciële context die steeds competitiever, grensoverschrijdender en meertalig wordt. Deze oplossingen omvatten de ontwikkeling van een strategie voor het beheer van de voor elke onderneming specifieke talen en culturen en de creatie van gemeenschappelijke begeleidingsmiddelen.
Het project wil drie uitdagingen aanpakken:
1-Het aanbieden van een efficiënte en innovatieve taal- en cultuurstrategie om de toegang tot of de expansie van een bedrijf op een nieuwe grensoverschrijdende markt te bevorderen;
2- Het verbeteren van de meertalige en interculturele vaardigheden van medewerkers in micro-ondernemingen en kmo's en van werkzoekenden in de betrokken regio's;
3- Het faciliteren van de netwerkvorming tussen verschillende professionele actoren om de grensoverschrijdende werkgelegenheid te stimuleren en om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
De activiteiten van het project dragen bij tot het internationale concurrentievermogen van de ondernemingen en openen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt door taalkundige en culturele drempels voor de mobiliteit op te heffen. Deze doelstellingen worden bereikt dankzij de complementaire expertise van een partnerschap, bestaande uit o.a. HoGent, ULille, UMONS en Syntra West.

Rapporteringsdatum 30-09-2021

Tijdens de eerste periode van het project hebben onderzoekers van het team SIMILAR de kwalitatieve enquête voorbereid die ze zullen uitvoeren om de best practices en de taalkundige en interculturele noden bij de betrokken actoren in de voedingssector (pilot) in kaart te brengen in het grensoverschrijdende grondgebied. Het team SIMILAR is ook gestart met de ontwikkeling van meerdere communicatie tools (een digitaal platform, een infographic, een promo-filmpje). Tijdens de tweede periode van het project zijn onderzoekers van de Université de Lille, Université de Mons en Hogeschool Gent begonnen met het afnemen van interviews voor de kwalitatieve enquête in de 3 betrokken regio's. Het team SIMILAR heeft ook het digitaal platform (interreg-similar.eu) verder ontwikkeld dat in oktober 2020 gelanceerd zal worden en waarop de doelstellingen en de resultaten van het project zullen verspreid worden bij de betrokken kmo's en bij het grote publiek. Ten slotte werd een kick-off event georganiseerd in januari 2020 waarop ondernemers en experten hun grensoverschrijdende getuigenissen gedeeld hebben tijdens een rondetafelgesprek. Tijdens de derde periode werden de interviews, ondanks de Covid-19 crisis, zo goed als mogelijk verder gezet. In totaal werden 22 interviews afgenomen en getranscribeerd. Daarna werden de eerste resultaten geanalyseerd en vergeleken. Ten slotte werd het digitaal platform verder aangevuld met info uit de actualiteit en werden technische verbeteringen aangebracht. Tijdens de vierde periode hebben we de kwalitatieve enquête afgewerkt. Er werden nog 13 bijkomende interviews afgenomen, getranscribeerd en verder werden alle interviews (totaal: 35 --> Frankrijk: 14/ Vlaanderen: 11/ Wallonië: 10) geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn we gestart met de architectuur van de modules op het digitaal platform. Wat de communicatie van het project betreft, hebben we twee succesvolle webinars georganiseerd: 'Histoire de gaufres' en 'De toekomst van de microbrouwerijen'.