GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Slaat het werkpakket “communicatie” op communicatie omtrent het project en/of het programma?

Het werkpakket “communicatie” is een van de 2 verplichte pakketten van de projectfiche. Dit pakket moet communicatieacties over het project voorstellen en de promotie van het programma - persconferenties, projectpresentatiebrochures, website… - evenals van de resultaten van het project bekend maken. Deze communicatie moet bovendien verplicht de aanwijzingen over de programmalogo’s en –vermelding in de communicatiegids volgen.