GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Soms ligt de betaaldatum vóór de factuurdatum maar het platform aanvaardt dit niet. Is hier een correctie voor voorzien?