GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TALATA

Kerngegevens

Projectleider

EUROMETROPOLE Lille-Kortrijk-Tournai - EUROMETROPOOL Lille-Kortrijk-Tournai
Doorniksestraat 63
8500 Kortrijk
BELGIE

Contactpersoon

Inês Mendes

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

TALATA

TAlent voor TAlen

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs- en opleidingsstelsels, vergemakkelijking van de aansluiting tussen onderwijs en werk en versterking van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingssystemen en de kwaliteit ervan, onder meer door


TALATA richt zich op jongeren (9-14 jaar) in de Eurometropool Lille- Kortrijk-Tounai. Het micropoject wil de cohesie en de gemeenschappelijke identiteit van jongeren en leerkrachten in deze regio promoten én is gericht op integratie (sociale en culturele inclusie + duurzame ontwikkeling) via het bevorderen van de taal Nederlands en Frans. De Eurometropool realiseert dit met de lerarenopleidingen van ESPE/COMUE LNF, APNES, VIVES en HELHa als partners en 12 klassen uit 12 pilootscholen. Het doel is een strategie te ontwikkelen om het taalgebruik te stimuleren en betekenisvol te maken bij de leerlingen en hun leerkrachten. Gedurende anderhalf jaar, ontmoeten twee regio’s elkaar stapsgewijs. Leerlingen maken kennis via sociale media en ontmoeten elkaar daarna in Vlaanderen. Wisselen ze hun dromen voor een duurzame toekomst uit in Frankrijk of Wallonië. Als kers op de taart bezoeken de 12 klassen de Gavers in West-Vlaanderen. Zie website in ontwikkeling.