GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TECH2FAB

Kerngegevens

Projectleider

CRIBC - Centre de Recherche de l'Industrie Belge de la Céramique
Avenue Gouverneur Cornez 4
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Jacques RENNOTTE

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 640 193,17 €

Website:

http://www.tech2fab.eu/

TECH2FAB

Van technologie naar industriële toepassing (Technology to fabrication)

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


De grensoverschrijdende kmo’s staan voor dagelijkse problemen en technologische uitdagingen, die met innovatieve, nieuwe technologieën te overwinnen zijn. Uit de statistieken blijkt dat de O&O- en innovatie-indicatoren in de grensstreek ver achterliggen op de nationale gemiddelden. Het doel van het project TECH2FAB is daarom de competenties van de verschillende partners aan beide zijden van de Frans-Belgische grens te bundelen en de allernieuwste apparatuur in drie grensoverschrijdende technologiedemonstratie-eenheden te delen. Het wil deze faciliteiten en hun mogelijkheden voor de industrie van de betrokken regio’s in de schijnwerpers zetten en de wetenschappelijke en technische behoeften van deze ondernemingen beter begrijpen, zodat ze snelle, innovatieve oplossingen kunnen vinden voor hun problemen. Daartoe zullen drie grensoverschrijdende technologische demonstratie-eenheden (DE’s) worden opgericht rond drie thema’s: droge oppervlaktebehandelingen, alternatieve technologieën voor de fabricage van keramische en composietmaterialen en technologieën voor het verharden door sinteren. Een synergetische bundeling van intellectuele en technologische middelen aan beide zijden van de grens draagt ertoe bij dat ondernemingen in de grensstreek over een aanbod van plaatselijke diensten en technologische faciliteiten beschikken.

Rapporteringsdatum 01-03-2021

niet van toepassing