GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TENDANCES

Kerngegevens

Projectleider

WESTTOER APB
Koning Albert I laan 120
8200 Brugge (Sint-Michiels)
BELGIE

Contactpersoon

Iris VAN DER BORGHT

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 130 362,45 €

Website:

http://www.tendances-tourisme.org/fr

TENDANCES

Toeristische bestemmingen - Nieuwe Trends

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische voorzieningen


Sinds het ontstaan van het toerisme staan Belgisch Luxemburg en de Frans-Belgische kust centraal op de markt van de vrijetijdsbesteding in België en Nederland. De bestemmingen zijn geen concurrenten maar delen hetzelfde publiek, dat de weldaden van de zee en de natuur opzoekt. In hun verlangen naar niet-alledaagse activiteiten zijn toeristen steeds op zoek naar unieke, gepersonaliseerde ervaringen. De dienstverleners aan beide zijden van de grens hebben echter te kampen met een gebrek aan tijd, kennis en middelen om te innoveren en om in termen van marketing te presteren in de context van een digitale revolutie die hun activiteiten op hun kop zet. Daarom beoogt het project TENDANCES de promotie van het erfgoed en de specifieke kenmerken van deze twee gebieden door de ontwikkeling van complementaire, toeristische producten en diensten, die beter beantwoorden aan de huidige trends in consumentengedrag. Het wil eigenaars van toeristische projecten toegang bieden tot gepersonaliseerde ondersteuning, de sleutels om het concept van bestemming te begrijpen en toe te passen, alsook tot financiële participatie in de context van de creatie of de ontwikkeling van een activiteit. De grensoverschrijdende aanpak zal het concurrentievermogen van de bestemmingen optimaliseren zonder dat ze marktaandeel verliezen.

Rapporteringsdatum 18-12-2020

Sinds de start van het project Tendances binnen het Europese Interregprogramma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen werken de partners van Duinkerke (Agence d'Urbanisme en de Développement de la Région Flandre Dunkerque en Communauté Urbaine de Dunkerque), Vlaanderen (Westtoer) en Ardennen (Association Touristique du Luxembourg belge) samen om de verwachtingen van de geïdentificeerde doelgroepen in kaart te brengen. Toeristische ondernemers beschikken vaak niet over de middelen en tijd om hun aanbod te ontwikkelen. Om ondernemers in de eerste plaats te sensibiliseren, stelden de partners in een eerste fase inspiratieboeken samen met de laatste trends op vlak van catering, gezonde recepten en de publieke inrichting van badplaatsen. De doelstelling van deze inspiratieboeken is vooral gericht om toeristische actoren te inspireren. Om de vertaalslag te maken van inspiratie naar de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, organiseerden de partners in een tweede fase begeleiding voor ondernemers op het gebied van gezonde gastronomie, interieurontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Om concrete resultaten te bereiken, werkten de partners hiervoor samen met externe experten. De partners deden een beroep op interieurarchitecten voor het interieurontwerp en op gerenommeerde chef-koks voor het gastronomische gedeelte. Voor het onderdeel e-marketing werken de partners samen met experts op het gebied van storytelling en digitale strategie. Daarnaast werken de partners samen om een grensoverschrijdende toolbox met digitale bestanden te creëren die ondernemers zal ondersteunen bij de ontwikkeling van hun digitale strategie. Op basis van de in kaart gebrachte verwachtingen - aan de hand van focusgroepen met bezoekers - werkten de projectpartners in samenwerking met een studiebureau 40 ideeënfiches uit. De partners verdiepten deze fiches tijdens co-creatie sessies met ondernemers uit de toeristische sector. Op basis hiervan ondersteunden de partners ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe toeristische producten en diensten. De partners communiceerden via twee communicatiekanalen over het project. Enerzijds creëerden ze een website voor professionals uit de toeristische sector om te communiceren over de workshops, de resultaten van de acties, de individuele begeleidingstrajecten, enz. Anderzijds zetten ze een grensoverschrijdende blog op voor toeristen en inwoners waarop producten en diensten in de kijker worden geplaatst die inspelen op nieuwe trends. Daarnaast werkt deze blog ook inspirerend voor toeristische professionals. De laatste updates over het project zijn te vinden op de projectwebsite www.tendances-tourisme.org of op de blog www.destinations-tendances.com of www.bestemmingen-tendances.com.