GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TIL

Kerngegevens

Projectleider

Stad Veurne
Stadskantoor de Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 VEURNE
BELGIE

Contactpersoon

Freek Feys

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

28-02-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

TIL

Taalinitiatie

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, met inbegrip van jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenscha


Veurne en Hondschoote, buur- en grensgemeenten, willen samen jonge kinderen van de lagere scholen (1ste en 2e leerjaar en CE1 en CE2) die zich situeren op hun grondgebied, de kans bieden om via een buitenschools programma, kennis te maken met de buurtaal, het Nederlands in Frankrijk en het Frans in Vlaanderen. De steden willen netoverschrijdend werken en willen zowel kinderen uit het publiek als het privéonderwijs bereiken. Hiervoor werken ze samen met docenten en studenten leerkracht lager onderwijs van de hogescholen Howest en ESPE LNF. Het doel is om de kinderen gemotiveerder en met meer slaagkansen te laten beginnen aan het taalonderricht in het regulier lesprogramma. Docenten van Howest en ESPE LNF wisselen best practices uit rond het pedagogisch project. Studenten lager onderwijs gaan aan de slag aan de andere kant van de grens en ontdekken een andere onderwijswereld waarmee er potentiële arbeidskansen ontstaan in respectievelijk Frankrijk of Vlaanderen.