GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Tourism Lab

Kerngegevens

Projectleider

IDETA
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
BELGIE

Contactpersoon

Nicolas Plouvier

Begindatum

01-07-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 994 575,99 €

Tourism Lab

Een toeristisch laboratorium voor grensoverschrijdende experimenten

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische diensten


In de sector van de toeristische economie is het belangrijk een aanbod te ontwikkelen dat afgestemd is op de nieuwe behoeften en gebruiken van de consumenten, in een streven naar een meer gepersonaliseerd toerisme. Het project Tourism Lab heeft de ambitie de toeristische operatoren te motiveren om zich aan de veranderingen aan te passen om hun prestaties en de aantrekkingskracht van de streek te verhogen. Hiertoe beoogt het project de creatie van een laboratorium voor grensoverschrijdende toeristische experimenten en innovaties met als doel het bezoekersaantal in de streek te verhogen. Het project voorziet bovendien de oprichting van een Forum voor collectieve intelligentie, een samenwerkingsplatform, een begeleiding van de toeristische operatoren, de organisatie van een congres voor 500 personen over toeristische innovatie, en promotiecampagnes voor innovatieve ervaringen. Het project antwoordt op een grensoverschrijdende manier op een lacune aan beide zijden van de grens met betrekking tot toeristische innovatie, de creatie van ervaringen, de professionalisering van de toeristische operatoren en de gehechtheid van de toeristische actoren aan een streek.

Rapporteringsdatum 19-05-2021

Als leider heeft IDETA, in overeenstemming met de partners, pilots per actie gedefinieerd om de verschillende acties operationeel te coördineren op basis van de vaardigheden en ervaring van elk. Zo coördineert het Maison du tourisme de la Wallonie picarde de partners en vergaderingen en ondersteunt het "Communicatie". ADRT Nord stuurt de acties van "Het collectief Kennisforum". Westtoer stuurt de actie "Innovatieve belevingen". Alle partners zijn betrokken bij alle projectacties. Het project ging van start in juli 2019. De partners deelden het project op in verschillende onderdelen en tekenden een timing uit. Als een van de eerste acties maakten de partners de projectposter op en definieerden ze de grensoverschrijdende grafische huisstijl die sterk en herkenbaar moest zijn voor de visuele aantrekkingskracht van het project. In het kader van deze collectieve aanpak werd ook een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de gunning van gezamenlijke opdrachten. De belangrijkste stappen die in 2020 werden gezet, zijn de opstart van de opleidingen van de partners tot belevings- en innovatiemanager en de ontwikkeling en lancering van het kennisplatform. www.tourismlab.eu. Het doel van de website is professionals van het toerisme inspireren op het gebied van innovatie en toeristische belevingen. De site nodigt de toeristische operatoren al uit om de eerste inspiratiecatalogus van het project te downloaden in de twee talen (Frans en Nederlands). Het doel van de opleiding tot belevings- en innovatiemanager is de competitiviteit verbeteren van het grensoverschrijdende gebied en de toeristische filières. Concreet worden de partners opgeleid voor het creëren van innoverende producten, diensten en toeristische belevingen en voor begeleidingsmethodes voor de toeristische dienstverleners. Deze opleidingen maken het mogelijk om denkpatronen te wijzigen om beleving, innovatie en toeristische meerwaarde centraal te stellen in de reflectie over lokale en grensoverschrijdende territoriale ontwikkeling.