GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Trans Agro Forest

Kerngegevens

Projectleider

HD Gestion
Boulevard Initialis 22
7000 MONS
BELGIE

Contactpersoon

Fabrice WALRANT

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 019 082,63 €

Website:

https://www.transagroforest.eu

Trans Agro Forest

Project 2 - Bodem- en waterbescherming dankzij agrobosbouw.

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De intensieve landbouw brengt steeds meer problemen met zich mee (bodemerosie, daling van het gehalte aan organisch materiaal, verontreiniging van het grondwater, verlies van biodiversiteit). Daarom dringt zich een evolutie op naar nieuwe, rationelere en duurzamere methodes. Er worden innoverende landbouwmodellen ontwikkeld: "conservation landbouw", "ecologisch intensieve landbouw", "agro-ecologie", enz.

Boslandbouw is een van die methodes: dit is een ideale bondgenoot in de strijd tegen de problemen op het gebied van bodemcohesie en waterverontreiniging. Bomen houden de bodem vast wanneer het regent en absorberen overtollige bemesting. Het project TRANS AGRO FOREST wil ervoor zorgen dat er weer meer bomen in de velden komen, op een manier die verenigbaar is met de mechanisering van de landbouw. Dit project maakt gebruik van de deskundigheid van partners uit de landbouw-, bosbouw- en boslandbouwsector. Bovendien zal, naar het voorbeeld van de projectenportefeuille FEEL WOOD, de productie van hout of aanverwante producten worden gevaloriseerd via de korte keten.

Rapporteringsdatum 29-09-2021

Non concerné