GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TransfAIR

Kerngegevens

Projectleider

ISSeP
Zoning Schweitzer
Rue de la Platinerie 12
7340 Wasmes
BELGIE

Contactpersoon

Laurence HAOUCHE

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 749 691,12 €

Website:

https://www.atmo-hdf.fr/projets/projets-en-cours/transfair.html

TransfAIR

Grensoverschrijdende gereedschappen voor een geharmoniseerd beheer van de luchtkwaliteit.

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur

Rapporteringsdatum 24-09-2021

Het project is een antwoord op het feit dat de grensoverschrijdende luchtverontreiniging hoog blijft in fijne deeltjes en NOx. Het verschil in informatie over luchtkwaliteit voor burgers in de Euregio Vlaanderen/Hauts de France/Wallonië is ook een feit. Deze toestand kan leiden tot misverstanden onder burgers en de informatie in diskrediet brengen; gecoördineerde acties zijn nodig. Na het opzetten van de teams en het organiseren van het lanceringsevenement op 13 september 2019 in het stadhuis van Doornik, werd gestart met de "technische" activiteiten vermeld in de projectomschrijving. In het kader van de inventarisatie van emissies is de uitstoot van een aantal verontreinigende stoffen aan beide zijden van de grens vergeleken volgens een gedeelde schaal en een gedeelde nomenclatuur. Er is veel werk besteed aan het formatteren van de nodige gegevens om vergelijkende kaarten te produceren voor fijnere deeltjesgroottes. Dit vergelijkingswerk stelt ons in staat om de oorsprong te bepalen van verschillen die worden vastgesteld, en zal als uitgangspunt dienen bij het harmoniseren van grensoverschrijdende inventarisaties. De mini-meetstations worden getest voordat ze in het veld worden ingezet. Een eerste groep meet PM2.5, PM10, NO2 en O3, en een tweede groep is bestemd voor het meten van NO2, O3, CO, CO2 en geluid. De eerste grensoverschrijdende veldcampagnes hebben plaatsgevonden. Ten eerste is de biomonitoringcampagne, die in het vorige semester van start is gegaan, in oktober 2020 voortgezet; zo zijn de kolen uitgezet op het dak van telemetrische stations voor de monitoring van de PAK-concentratie in de lucht. Vervolgens vonden in januari en februari 2021 de campagnes m.b.t. "passieve buizen" plaats, die hebben geleid tot de plaatsing op de 3 gebieden van apparaten waarmee NOx en NH3 kunnen worden gemeten. Via de activiteiten omtrent communicatie naar de bevolking hebben we twee syntheses kunnen opstellen over grensoverschrijdende praktijken in normale situaties en situaties met piekverontreiniging In het kader van de ontwikkeling van de verspreidingswijzen en in aansluiting op de uitgevoerde enquête is een enquêteverslag opgesteld. In dit verslag worden de grote tendensen en verwachtingen van de bevolkingen en de sociaaleconomische actoren ten aanzien van informatie over de luchtkwaliteit uiteengezet. Het partnerschap heeft ook een server aangekocht die een platform zal hosten voor gegevensuitwisseling tussen de projectpartners. Na het publiceren van de verschillende bestekken, de ontwikkeling van een meldingsplatform voor atypische fenomenen en de ontwikkeling van een serious game, en het bewegen en begeleiden van een Na het publiceren van de verschillende bestekken, de ontwikkeling van een meldingsplatform voor atypische fenomenen en de ontwikkeling van een serious game, en het bewegen en begeleiden van een grensoverschrijdende gemeenschap van gebruikers van microsensoren, heeft het partnerschap de dienstverleners kunnen selecteren en met hen gewerkt aan de inhoud van de toekomstige producten. Het project heeft een website opgezet waarop de projectactiviteiten gevolgd kunnen worden (https://www.transfair-interreg.eu). Op de website konden gezinnen zich ook registreren voor de oprichting van het burgernetwerk van gebruikers van microsensoren, de Aerohelden.