GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRANSF'EAU

Kerngegevens

Projectleider

EPAMA - EPTB Meuse
avenue Jean Jaurès 26
08000 Charleville-Mézières
FRANCE

Contactpersoon

Blanca Linz

Begindatum

01-10-2017

Einddatum

01-04-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
29 800,00 €

TRANSF'EAU

Grensoverschrijdend netwerk voor water

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het objectief van “TRANSF’EAU” is de cohesie van de grensoverschrijdende interventies op de waterlopen te verhogen door de ontwikkeling van een specifiek communicatie-instrument. Dit instrument, gericht op de Frans-Waalse actoren voor de bescherming van de aquatische ecosystemen, zal de organisatie toelaten regelmatig bijeen te komen en het delen van informatie te faciliteren om een nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsdynamiek te lanceren. Hierbij organiseert het project een opleidingscyclus om de kennis van de actoren betreffende de taken en prioriteiten van de betroffen structuren in Frankrijk en Wallonië te vergroten.“TRANSF’EAU” gaat precies die thema’s aan met een pertinente meerwaarde van een grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de beheersmaatregelen voor de waterlopen: onderhoud van de oevers en hun begroeing, de strijd tegen invasieve soorten, maatregelen tegen verschillende verontreinigingsbronnen, herstel van de ecologische continuïteit van de waterlopen.