GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRANSFIRM

Kerngegevens

Projectleider

Université de Lille (à partir du 01/01/2020)
Rue Paul Duez 42
59800 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Anne-Fabiola Bontinck

Begindatum

01-10-2018

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
683 289,38 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.transfirm.eu/

TRANSFIRM

Studenten Ondernemers zonder Grenzen

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Werk als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van een eigen bedrijf, met inbegrip van innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen


Het ondernemerschap van de jongeren is bevorderlijk voor de opkomst van nieuwe activiteiten. Hun innovatieve projecten hebben vaak een sterk potentieel en kunnen aanleiding geven tot de creatie van bedrijven en werkgelegenheid. Vandaag bestaat er geen collectief programma voor de ontwikkeling van Frans-Belgisch uitwisselingen rond ondernemerschap bij jongeren, vooral op lange termijn. Het hoofddoel van het project TRANSFIRM is de creatie van nieuwe, grensoverschrijdende activiteiten door studenten die ondernemer willen worden, bevorderen, in het bijzonder in de technologische of wetenschappelijke sector en in de sociale en solidaire economie. Het project wil bovendien de grensoverschrijdende mobiliteit van de studenten promoten, de ontmoetingen met de netwerken voor grensoverschrijdende steun bevorderen, partnerschappen oprichten, projecten opstarten voor gezamenlijke, grensoverschrijdende ondernemingen tussen studenten die ondernemer willen worden en synergieën in het grensoverschrijdende academische aanbod ontwikkelen. Om te beginnen wil het project een stand van zaken maken van de bestaande voorzieningen en acties op het hele grondgebied en aanbevelingen uitwerken voor de verspreiding van de beste praktijken. Vervolgens zal aan de jonge, toekomstige ondernemers een opleidingsprogramma rond grensoverschrijdend ondernemerschap worden aangeboden. TRANSFIRM stimuleert de creatie van projecten rond maatschappelijke thema’s door studenten in de vorm van grensoverschrijdende teams, die ook de overheden van het grondgebied betrekken.

  • SOWALFIN (Société de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises)
    Website : http://www.sowalfin.be/

Rapporteringsdatum 30-03-2021

TRANSFIRM, studentenondernemerschap zonder grenzen In het eerste semester na de start wilde het TRANSFIRM-project de grensoverschrijdende partnerdynamiek lanceren en een grensoverschrijdende gemeenschap van studenten-ondernemers creëren. Aangezien het project de ontwikkeling van een gemeenschap van Franse en Belgische studenten-ondernemers tot doel heeft, organiseerde onze partner Universiteit Gent in Hangar-K in Kortrijk op 18 december 2018 een eerste ontmoeting. Tijdens het evenement konden studenten en jonge ondernemers van de partnerorganisaties van TRANSFIRM voor elkaar hun project "pitchen" en met de aanwezige coaches van gedachten wisselen.Die dagen waren 55 studenten-ondernemers of ondernemers in wording aanwezig (5 Franse, 6 Waalse en 44 Vlaamse studenten. Een tweede evenement - de officiële lancering van TRANSFIRM - vond plaats op 27 februari 2019 in het FabLab TechShop Leroy Merlin van Rijsel. In het kader van een creatieve workshop prototyping van voorwerpen was het de bedoeling om tussen de Franse en Belgische studenten-ondernemers een hecht teamverband tot stand te brengen. 12 studenten (4 van Hauts-de-France en 8 van Wallonie) namen deel aan een creatieve workshop over prototyping van voorwerpen. Een derde ontmoeting vond plaats ter gelegenheid van de Student Projects Week in Wallonië, van 25 tot 29 maart 2019. De Belgische incubatoren gespecialiseerd in de begeleiding van studenten-ondernemers - La Maison de l'Entreprise en de Start Me Up Challenge - nodigden de partners van TRANSFIRM uit om tijdens deze sensibiliseringsdagen voor studentenondernemerschap, met voordrachten en projectvoorstellingen, een stand open te houden. In het tweede semester van het project werden contacten gelegd om de opleidingen open te stellen voor studenten van de aangrenzende grondgebieden. Sommige bestaande challenges werden bij de partners verspreid om studenten van over de grens aan te trekken; dat is bijvoorbeeld het geval voor de HIBSTER-challenge, die in Rijsel plaatsvond en waaraan vier Waalse en zes Vlaamse studentes deelnamen. Een opleiding van het IAE (Université de Lille) was toegankelijk voor Belgische studenten en twee studenten van Condorcet namen eraan deel. Sinds het begin van het project verricht de UCLouvain onderzoek om een stand van zaken op te maken van de begeleidingsprogramma's in de drie regio's en samen met enkele studenten werden workshops gehouden om te peilen naar hun noden. De ingezamelde gegevens worden momenteel geanalyseerd. Tegelijkertijd verricht ook UMons onderzoekswerk om na te gaan in hoeverre het waarschijnlijk is dat een ondernemersidee vanaf het ogenblik waarop het wordt uitgesproken, wordt omgezet in een ondernemingsproject met veel groeipotentieel. Tijdens het derde semester organiseerden de partners een challenge over de grenzen heen - de Flourishing Business Challenge - die over drie dagen gespreid zou worden en zou bestaan uit opleidingen en werksessies met studenten uit de drie regio's; de bedoeling zou zijn om oplossingen te zoeken voor een grensoverschrijdende ontwikkelingsproblematiek. Jammer genoeg moest dit evenement wegens de gezondheidscrisis worden afgelast. Het vierde semester van het project werd getekend door een vertraging van de activiteiten van het project ten gevolge van de gezondheidscrisis en de lockdownperiode.