GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRANSIMMERSIUM

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Matei Mancas

Begindatum

01-12-2019

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

TRANSIMMERSIUM

TRANSport and IMMERSIve simulation for the safety of Urban Mobility Infrastructures

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van de noodsituaties

Domein van bijstandsverlening

Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s (d.w.z. aardbevingen) en de risico’s in verband met menselijke activiteiten (bv. technologische ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en ram


De dichtheid van het stadsvervoer brengt risico's met zich mee voor de "kwetsbare" gebruikers (voetgangers en tweewielers) van de wegeninfrastructuur in onze steden aan beide zijden van de grens. Het analyseren van de factoren die het toevallige karakter van bepaalde "conflictzones" (beschermde doorgangen, rotondes, enz.) veroorzaken, is dus van fundamenteel belang voor de verbetering van de veiligheid van onze medeburgers. Van deze factoren is het aandachtstekort of onvoldoende aandacht een belangrijke factor. Immersimulatiemethoden, gebaseerd op virtual reality technologieën die deze conflictzones reproduceren, zijn bijzonder geschikt omdat ze u in staat stellen om u onder te dompelen in een situatie van "gevaar" zonder dat u uiteindelijk ook maar het minste risico loopt. Het doel van het IMMERSIUM-project is dan ook om dergelijke simulaties uit te voeren om de aandacht van de proefpersonen objectief te meten aan de hand van scenario's die overeenkomen met gevaarssituaties.