GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRANSMOBIL

Kerngegevens

Projectleider

Provincie West Vlaanderen
Streekhuis Westhoek
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
BELGIE

Contactpersoon

Philip Konings

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 603 785,22 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.transmobil.be/fr/portail/294/index.html

TRANSMOBIL

Het versterken van de dienstverlening op vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied

axe4

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Vanuit de gemeenschap geleide initiatieven voor lokale ontwikkeling in stedelijke en rurale gebieden


Het partnerschap wil de mobiliteit bevorderen van de bevolking in de grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Het wil dit doen door het aanreiken van nieuwe mobiliteitsoplossingen, in de eerste plaats voor de bevolking die geen eigen wagen bezit. We willen met dit project echter ook burgers bereiken, die openstaan voor een meer duurzame manier van leven, die bereid zijn tot andere vormen van mobiliteit en die hun afhankelijkheid van de auto willen afbouwen. Deze burgers hebben nl. een potentiële voorbeeldfunctie voor anderen. Met de realisatie van een grensoverschrijdend netwerk van hubs (WP4) wil het project nieuwe vormen van dienstverlening inzake mobiliteit ontwikkelen, centraal in de dorpen en steden, waarbij deze gecombineerd wordt met dienstverlening op sociaal en commercieel vlak (cfr. Partons 2.0). Transmobil zal de doelgroepen warm maken voor het gebruik van dit nieuwe aanbod. Tegelijkertijd zal het project de reizigersinformatie verbeteren voor de inwoners van de grensoverschrijdende regio via de geactualiseerde grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer. Ook zal het project de opstart van een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale onderzoeken. Transmobil wil tot slot nog de kennis verbeteren van de bevoegde mobiliteitsactoren in de plattelandsregio over grensoverschrijdende mobiliteitsdiensten. Hierover werd tot nu toe weinig onderzoek uitgevoerd. Een onderzoek over de verbindingen van bestaande lijnen en potentiële grensoverschrijdende verbindingen zorgt ervoor dat de mobiliteitsactoren de gedeelde problemen en kansen eigen aan de regio beter leren kennen. Via het kennisplatform kunnen ze in dialoog treden, hun expertise en hun middelen delen en komen tot gezamenlijke concrete oplossingen, die de dienstverlening inzake mobiliteit voor de bevolking moet verbeteren.

Rapporteringsdatum 02-05-2022

In de grensoverschrijdende Westhoek is openbaar vervoer zwak uitgebouwd, zijn er amper grensoverschrijdende verbindingen en zijn er weinig tot geen alternatieven voor het gebruik van de eigen wagen. TRANSMOBIL wil inwoners van de grensstreek de mogelijkheid geven om toch mobiel te zijn. Daarvoor zet het project een grensoverschrijdend netwerk van ‘hubs’ op. Hubs zijn plaatsen in dorpen en steden, waar mensen terecht kunnen voor dienstverlening op vlak van mobiliteit, maar ook op sociaal en commercieel vlak. In sommige hubs zal je een fiets kunnen ontlenen en ook boodschappen kunnen doen bij een lokale kruidenier. In andere hubs neem je een taxi naar de dichtstbijzijnde bushalte over de grens. In afwachting van de taxi neem je een koffietje met een paar buurtbewoners. Inwoners en gebruikers worden betrokken bij het project om hun mening te geven over de hubs en om actief de hubs te gebruiken. Ze krijgen ook informatie en tips om de eigen wagen te laten staan en nieuwe vormen van mobiliteit te ontdekken. Het netwerk van hubs komt op een geactualiseerde grensoverschrijdende mobiliteitskaart, die beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers. Tijdens het project wordt ook onderzocht of een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale haalbaar is. Daarop zouden reizigers online het mobiliteitsaanbod in hun grensregio kunnen raadplegen. Om alles in goede banen te leiden, steunt het project op een grensoverschrijdend kennisplatform, dat alle nodige kennis verzamelt bij experten, ambtenaren, bevoegde en betrokken actoren, kortom bij iedereen met kennis over mobiliteit langs beide zijden van de grens. Het project is officieel gestart op 1/4/18 en gelanceerd op 14/6/18 aan het station van Bailleul. Eind 2022 loopt het project ten einde. Er werd een herkenbare huisstijl ontwikkeld en een gezamenlijke communicatiestrategie vastgelegd. Daardoor is er een wederzijdse versterking van acties van de individuele partners. Samen communiceren benadrukt het grensoverschrijdend karakter van het project. Via diverse communicatie-acties en media-initiatieven worden inwoners uit de grensstreek en mobiliteitsgebruikers geïnformeerd. Zo werden promofilmpjes verspreid voor sociale media. Een documentaire film is in de maak via het koepelproject Flandria Rhei. De analyse van beschikbare brondata over mobiliteit en verplaatsingen binnen het grensoverschrijdend gebied wordt verdergezet en verfijnd. Infofiches met analytische informatie over het grensoverschrijdende verplaatsingsgedrag en het mobiliteitsaanbod werden voorgesteld tijdens een webinar. De grensoverschrijdende meerwaarde bestaat erin dat de gegevens collectief worden geanalyseerd door de mobiliteitsactoren in België en Frankrijk samen te brengen. Het maakt uitwisselingen mogelijk over gemeenschappelijke problematieken wat betreft verplaatsingsgedrag. De analyse van ‘big data’ op basis van gsm-tracking laat ons toe om personenbewegingen in de grensregio in kaart te brengen. Een tweedaags studiebezoek aan Groningen-Drenthe leverde inspiratie voor grensoverschrijdende initiatieven inzake duurzame en multimodale mobiliteit (onder meer voor het hub-netwerk). Tijdens een webinar met als thema ‘mobiliteitscentrales’ brachten private en overheidsactoren inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan het verbinden van fietsnetwerken aan beide zijden van de grens. We definiëren de potentieel meest interessante connecties als suggestie voor toekomstige investeringen. Na een periode van voorbereiding worden de hubs stelselmatig verder voorzien van uitrustingen en in een grensoverschrijdend netwerk aan elkaar gekoppeld. De grensoverschrijdende mobiliteitskaart krijgt stilaan vorm, ze zal een samenvatting brengen van het mobiliteitsaanbod in de regio en van de realisaties van het project. Meer info: www.transmobil.be. Voor vragen: philip.konings@west-vlaanderen.be.