GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Traverser/Oversteken

Kerngegevens

Projectleider

Espace 36 association d'art contemporain
rue Gambetta 36
62500 Saint-Omer
FRANCE

Contactpersoon

Benoît Warzée

Begindatum

01-09-2018

Einddatum

29-02-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Traverser/Oversteken

Oversteken

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


De samenwerking tussen vier thematische musea van het Westhoek grensgebied zal het toerisme en het gemeenschappelijke culturele erfgoed valoriseren . De aanwezigheid van vele musea is typisch voor dit grensgebied. Als historisch kruispunt van Europa de is identiteit hier gemarkeerd door de uitwisselingen en dialogen tussen beide kanten van de grens. Een kunstparcours voortgekomen uit de samenwerking van de musea zal het werk van de kunstenares Marie Hendriks tentoonstellen. Rond de vernieuwende wisselwerking tussen de hedendaagse kunst en het lokaal erfgoed zal een gezamenlijke communicatie worden ontworpen. De bedoeling is om zo het publiek uit te nodigen om de verschillende musea te bezoeken en al doende de grenzeloze overeenkomsten en gelijkenissen van achtergrond tussen Vlaams Frankrijk en Vlaams België te herontdekken. Speciale rondleidingen en workshops zullen het contact tussen het publiek , de kunstenares en de musea stimuleren.