GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Trim the Footprint

Kerngegevens

Projectleider

vzw Greenforward
Handzamestraat 162
8610 Kortemark
BELGIE

Contactpersoon

Cindy Jonckheere

Begindatum

01-05-2019

Einddatum

31-08-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Trim the Footprint

TTF

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s (d.w.z. aardbevingen) en de risico’s in verband met menselijke activiteiten (bv. technologische ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en ram


De klimaatverandering vraagt oplossingen op internationaal, lokaal en persoonlijk vlak. Het besef groeit dat samenwerking nodig is om in te grijpen. Tijdelijke evenementen zoals festivals hebben een impact op het milieu. Organisatoren proberen hier rekening mee te houden. Door samen te werken en ervaringen uit te wisselen, geraken we een stap verder. Daarnaast groeit ook het besef dat elk individu een impact heeft op het klimaat. La Condition Publique (Roubaix), Esperanzah! Festival (Floreffe) en Irie Vibes Roots Festival (Kortemark) slaan de handen in elkaar om niet alleen de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, maar het vuur van de verandering ook en vooral aan te wakkeren bij bezoekers en partners. Via workshops en lezingen willen we bewustmaking stimuleren. Via uitwisseling van ervaringen willen we een bron van inspiratie zijn voor andere organisatoren. Wij willen ook de jeugd triggeren om uit te groeien tot (klimaat) bewuste en kritische volwassenen.