GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRIPOD-II

Kerngegevens

Projectleider

Lille-design
Rue de l'Union 59
59200 Tourcoing
FRANCE

Contactpersoon

Olivier Ceccotti

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 876 648,17 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.tripod-design.eu/

TRIPOD-II

Transregional project for innovation and promotion of design - II

axe2

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en groepen van kmo’s (met inbegrip van beheer, marketing en design)


Vandaag wordt steeds meer erkend dat design een vitale rol speelt in het proces dat ideeën in werkelijkheid omzet en er rendabele producten en diensten van maakt die aangepast zijn aan de behoeften van de gebruikers. Het is duidelijk dat ondernemingen, vooral kmo’s en kleine en middelgrote industrieën, design nog altijd weinig of niet genoeg als een marktgerichte, transversale aanpak en vaardigheid zien om er een echte hefboom voor ontwikkeling van te maken. Daarom heeft het Transregionaal project voor innovatie en promotie van design – II de ambitie om van de grensstreek een referentie te maken voor kmo’s en kleine en middelgrote industrieën die hun concurrentievermogen in projecten en op nieuwe markten willen ontwikkelen dankzij designmiddelen. De belangrijkste uitdagingen zijn de integratie van designelementen benadrukken als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen, zodat zij hun designinvesteringen optimaal kunnen benutten op de markt, en de ontwikkeling van een performante begeleidingsmethodologie op basis van gedeelde middelen. Deze grensoverschrijdende samenwerking zal de impact van de activiteiten van het project vermenigvuldigen en een sterke partnerschapsdynamiek creëren tussen ontwerpers en ondernemingen.  

Rapporteringsdatum 15-04-2021

Presentatie van TRIPOD-II project : https://www.interreg-fwvl.eu/nl/tripod-ii De Franse, Waalse en Vlaamse projectpartners, stuk voor stuk gespecialiseerd in design en/of begeleiding van ondernemingen, slaan de handen in elkaar en delen met elkaar hun methodes, werkmiddelen, vakkennis en ervaring en stellen gezamenlijk vier bijkomende activiteiten voor aan de ondernemingen en designers: -Begeleiding van ondernemingen bij hun projecten (WP3): de benadering steunt in eerste instantie op een diagnose van de strategie en het design die in de mate van het mogelijke door een grensoverschrijdend duo wordt opgemaakt. Na deze eerste fase formuleren de adviseurs aanbevelingen en stellen ze een traject op maat voor waarmee de onderneming het project kan verwezenlijken – d.m.v. creativiteitssessies of de tussenkomst van een designer. Alle dossiers worden voorgesteld tijdens vergaderingen van het evaluatiecomité, die door projectpartners van de drie gebiedsdelen worden bijgewoond; bedoeling is om ze aan te vullen, designers naar voren te schuiven en aanbevelingen te valideren. Resultaten op 30 september 2020: •70 diagnosen (29 F-40W-1VL) •10 projecten hebben van creativiteitssessies (7W-3VL) geprofiteerd •21 tussenkomsten van een designer (10F-11W) -Een aanbod van opleidingen voor de ontwikkeling van vaardigheden (WP4): de eerste opleidingen inzake designmethodes en tools werden ontwikkeld in synergie met de WP3 en WP5, en werden vanaf april 2017 aan ondernemingen aangeboden. Vanaf het tweede semester van het project werden specifiekere workshops georganiseerd. De speciale sessies voor verwijzende personen, die gericht zijn op het benadrukken van de synergie met de projecten, hebben in mei 2017 gestart. De sessies voor designers hebben in oktober 2017 gestart. We maken een onderscheid tussen Opleiding en Workshop: •Opleiding: volledige dag, combinatie van theorie en praktijk •Workshop: halve dag met alleen praktijkoefeningen Resultaten op 30 september 2020: 38 opleidingen, workshops en masterclass voor ondernemingen, designers en verwijzende personen. 197 verschillende structuren (88F-68W-41VL). Promotie en valorisatie van de voordelen van design (WP5): er werd een eerste Waalse onderneming bezocht en ook een bezocht in Decathlon in december 2019. Over de evenementen (Designer Club, opleidingen, cocreatiesessies met bedrijven…) werden enkele artikels geschreven. Na de heroriëntatie van het TRIPOD II-label werden twee vragenlijsttools afgewerkt en getest en ze worden momenteel verspreid. Enkele inspirerende promotiefilms over het project en het programma zijn zo goed als klaar. Resultaten op 30 september 2020: 10 artikelen + 2 bezoeken aan een onderneming. -Netwerkstructuren (WP6): Er werd een grensoverschrijdende DESIGNER CLUB georganiseerd, die sinds het begin van het programma acht keer plaats heeft gevonden en twee keer in Interclub met businessclubs uit de regio van Bergen (B) op 07/11/207 en uit de regio van Rijsel (F) op 26/09/2019. - Eerste editie van “DESIGN FUSION” – een grootschalige, grensoverschrijdende biënnale in oktober 2018. De tweede, die oorspronkelijk voor oktober 2020 gepland was, werd uitgesteld tot 02/02/2021. Resultaten op 30 september 2020: 8 DESIGNER CLUB en 2 Interclubs. 313 verschillende deelnemers (165F–65W–83VL). Er komen talloze synergieën op binnen GoToS3 waaronder de Protopitch 3.0, C2L3Play, Codesign Aliment, Fast to Market, Luminoptex, Texacov, Biocompal, Bioharv projecten, maar ook ProfilWood (portefeuille Feel Wood) en OBS, ongeacht of het gaat om de begeleiding van ondernemingen, de opleiding, de organisatie van gezamenlijke evenementen en informatieverspreiding bij projectoproepen. TRIPOD-II was aanwezig tijdens het tussentijdse evenement « Cross Innovation » dat GoToS3 op 10/10/2019 organiseerde, met Design Fiction als thema. Via de projectleider was TRIPOD-II op 5 februari 2020 ook aanwezig op de stand van GoToS3, op de Prototyping-beurs in Kortrijk Xpo. Surf naar Site TRIPOD-II : http://www.tripod-design.eu/ Facebook : https://www.facebook.com/tripod.eu/ Twitter : https://twitter.com/Tripod_eu linkedin : https://www.linkedin.com/company/12651991