GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TUT'EAU

Kerngegevens

Projectleider

Contrat de rivière Escaut-Lys
rue de la citadelle
bureau B2 124
7500 Tournai
BELGIE

Contactpersoon

Louis Brennet

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

TUT'EAU

Video’s en participatieve werkprojecten voor het beheer van aquatische milieus en vochtige gebieden

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s (d.w.z. aardbevingen) en de risico’s in verband met menselijke activiteiten (bv. technologische ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en ram


Het project TUT’EAU strekt tot doel een opleidingsdynamiek tot stand te brengen rond het beheer van de aquatische milieus en de wetgeving rond waterbeheer aan beide zijden van de grens, via video’s en participatieve toepassingsprojecten. De video’s, in de vorm van tutorials, zullen aan het publiek toelichten hoe aquatische milieus (poelen, vijvers, grachten, oevervegetatie, enz.) eenvoudig kunnen worden gecreëerd of gesaneerd en wat men in Frankrijk en Wallonië in die milieus zoal mag doen. Dankzij de participatieve werkprojecten kan men de stap maken van de theorie naar de praktijk en de kennis op concrete wijze overdragen. Die werkprojecten zullen worden gevoerd in de gebieden van Contrat de rivière Escaut-Lys (CREL), Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA) en Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature de Roubaix (MEPN). Het project TUT’EAU is bedoeld voor de actoren van de watersector, het grote publiek en de schoolgaande populatie.