GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

UP TO

Kerngegevens

Projectleider

Fondation Chimay Wartoise
Route du Rond Point 294
6464 Forges
BELGIE

Contactpersoon

Philippe Chèvremont

Begindatum

02-07-2018

Einddatum

02-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

UP TO

UP TO

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


In Fournies (F) wordt een school voor digitale kennis opgericht onder impuls van de Fondation FACE, partner van dit project. In september 2018 gaat een 1e lichting van 24 stagiairs van start. Het budget, € 155.000, wordt gefinancierd door de partners van FACE en de Fondation Chimay Wartoise. Deze opleiding maakt integraal deel uit van het project, de financiering is niet ten laste van het project. Het microproject bestaat eruit rond deze school een mechanisme te ontwikkelen, om het grensoverschrijdende ecosysteem (ondernemingen, instellingen, verenigingen) op de lange termijn te mobiliseren. Dit ter ondersteuning bij de lancering van de school en het traject van de 1e cursisten, en ter optimalisering van de positieve impact na afloop van de opleiding: tewerkstelling, oprichting van activiteiten, voortzetting van het opleidingstraject. De opleiding richt zich in de eerste plaats tot weinig of niet gekwalificeerde personen en past innovatieve, maar beproefde pedagogische methoden toe.