GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ValBran

Kerngegevens

Projectleider

Université de Reims Champagne-Ardenne
UMR FARE, Esplanade Roland Garros 2
51686 Reims
FRANCE

Contactpersoon

Caroline REMOND

Begindatum

01-01-2017

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 745 826,28 €

Website:

https://www.valbran.eu

ValBran

Valorisatie van tarwezemelen in surfactanten

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


Champagne-Ardenne, Picardië, Wallonië en Vlaanderen zijn grote tarweproducenten. Vandaag worden koolhydraten (het grootste deel van de tarwezemelen) onderbenut voor de productie van moleculen met een hoge meerwaarde. Het project ValBran beoogt de ontwikkeling van nieuwe manieren om tarwezemelen te verwerken en op planten gebaseerde, niet-ionische surfactanten en suikeresters van koolhydraten in tarwezemelen te produceren. Er zullen meerdere verwerkingsmethoden worden ontwikkeld op laboratoriumschaal. De meest beloftevolle zullen worden geselecteerd en in een pilootproject toegepast om de economische prestaties en de milieu-impact van de verwerkte processen te evalueren. Dankzij de competenties van het consortium zal het mogelijk zijn het onderzoek en de innovatie op het gebied van benutting van gewassen in grensoverschrijdende regio's te verbeteren. Elke partner zal zijn eigen competenties inbrengen en tegelijk leren van de complementaire kennis en competenties van andere partners, wat het project een sterk innovatiepotentieel geeft.

Rapporteringsdatum 16-12-2020

Het Valbran-project zoekt naar nieuwe manieren voor de opwaardering van tarwezemelen, een agrarisch bijproduct, afkomstig van maalderijen en bioraffinaderijen. Het is de bedoeling om op basis van tarwezemelen op een originele en milieuvriendelijke wijze diverse oppervlakte-actieve moleculen te produceren voor toepassingen met een hoge toegevoegde waarde (cosmetica, fytosanitaire producten, ). De aanpak bestaat uit het ontwikkelen van verschillende verwerkingsprocédés op laboratoriumschaal en de selectie van de meestbelovende voor een pilotproject. Aan de hand daarvan krijgen wij economische en ecologische aanwijzingen van het/de getest(e) processen. Zijn bij dit project betrokken: de Université de Reims Champagne-Ardenne, de Université de Picardie Jules Verne, de pool IAR, de Université de Liège, de Waalse vereniging Valbiom en de pool Greenwin, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek Vito, de onderzoeksinstelling Inagro en de pool Catalisti. Tijdens het project worden enzymatische en chemo-enzymatische processen onderzocht, met het oog op de productie van oppervlakte-actieve moleculen van het type alkylglucosiden en suikeresters op basis van tarwezemelen. De meestbelovende enzymatische processen ondergaan een optimalisering en de robuustheid van de ontwikkelde processen werd aangetoond door verschillende partijen tarwezemelen te testen. De karakterisering van de oppervlakte-actieve, bacteriëndodende en uitlokkende kenmerken van de tijdens het project gegenereerde moleculen vindt plaats naarmate het project vordert, om zich te richten op de interessantste moleculen en hun toepassingspotentieel in te schatten (oppervlakteactieve stoffen voor cosmetische formuleringen, voor detergenten, voor fytosanitaire producten). Het project slaagde er uiteindelijk in om "3 bedrijven" te begeleiden en te ondersteunen bij het testen van deze oppervlakteactieve moleculen Er loopt een analytische studie van de levenscyclus om de milieu-impact van de in het project ten uitvoer gelegde processen te beoordelen. Het consortium publiceerde 2 wetenschappelijke artikels over de technologische innovaties en de nieuwe moleculen uit het project. Tot op heden nam het consortium deel aan 27 communicatie-activiteiten en organiseerde het twee specifieke grensoverschrijdende evenementen voor het Valbran-project waarvoor 166 personen tesamen werden gebracht (industriëlen, wetenschappers, studenten, politieke vertegenwoordigers en journalisten: 68 Nederlandstaligen en 98 Franstaligen) werden uitgenodigd. Tot op heden werden 185 bedrijven geïnformeerd over het potentieel van de bioraffinaderijen via het Valbran-project. Deze communicatiecampagnes worden voorgesteld op de website van het project: www.valbran.eu De grensoverschrijdende meerwaarde van het Valbran-project komt op verscheidene niveaus tot uiting: (i) gemeenschappelijke inbreng van de netwerken en contacten van iedere partner voor de verspreidings- en communicatieacties van het project, (ii) het delen van wetenschappelijke en methodologische kennis onder de partners om relevante doelmoleculen te bepalen, (iii) het delen onder de partners van de experimentele protocollen en de overdracht van de tijdens het project geprepareerde monsters.