GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

VALLUS

Kerngegevens

Projectleider

Conseil départemental des Ardennes
Hôtel du Département
Service Culture et Patrimoine CS20001
08011 Charleville Mézières cedex
FRANCE

Contactpersoon

Line Pastor

Begindatum

02-03-2020

Einddatum

31-08-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

VALLUS

VALLUS : Belgische en Franse Ardennen, Gebied van oorsprong van de Gallische maaimachine

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


De Gallische voorouder van de maaimachine, Vallus voor de Romeinen, is bekend van beeldjes en teksten. Maar de Vallus blijft een wetenschappelijk mysterie dat gedeeltelijk opgelost zou kunnen worden nadat ijzeren tanden ontdekt werden door de Archeologische Cel van de Ardennen. Het project VALLUS wil deze hypothese uitwerken en delen met de grensbevolking via een netwerk van wetenschap en culturele plaatsen over de grenzen heen : de Archeologische Cel heeft een nieuwe wetenschappelijke theorie ontwikkeld die geverifieerd kan worden; Malagne, Archeoparc van Rochefort voert de wetenschappelijke experimenten uit, het archeologische museum van Arlon bewaart een exemplaar van de maaimachine, en het museum van de Ardennen is bedoeld om de tanden die ontdekt werden tentoon te stellen aan het publiek.