GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

VALYS

Kerngegevens

Projectleider

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Bert Kestelyn

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 291 643,51 €

VALYS

Leievallei - Parc de la Lys

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De uitdagingen die aan de basis van het project VALYS liggen en een duidelijk grensoverschrijdend karakter hebben, zijn de druk op de open ruimten en de bedreigingen voor het ecologische erfgoed van de Leievallei. Het project biedt en implementeert een grensoverschrijdend kader om deze uitdagingen aan te pakken door acties op verschillende niveaus. Inrichtingen op het terrein die een visie scheppen op de ruimten met een belangrijke impact op de Leievallei, en gemeenschappelijke communicatieacties zetten de kenmerken van de 'Leievallei-Parc de la Lys' in de verf. Het gemeenschappelijke thema van deze acties is de participatie van de doelgroepen en de dialoog met plaatselijke bewoners via innovatieve benaderingen. Dit wordt het vertrekpunt voor een reeks activiteiten, bestemd voor het algemene publiek en geïmplementeerd in het kader van dit project. Verder zal er een toolbox worden ontwikkeld en worden alle acties op elkaar afgestemd met betrekking tot de beeldkwaliteit, de ecologie, het landschap en het recreatieve aspect.

Rapporteringsdatum 20-05-2021

Het gezamenlijke kader werd aan het begin van het project bekrachtigd en zo breed mogelijk te gecommuniceerd aan de grensbevolking. In het bijzijn van een 70-tal partners werd het charter tot grensoverschrijdende samenwerking ondertekend, het publieksevenement van 9 oktober 2016 lokte 600 inwoners van de grensstreek naar Marke en op 15 oktober 2016 werd het project nog eens voorgesteld op een boottocht in Deulemont. Op alle drie deze evenementen werd het project VALYS in al zijn facetten voorgesteld en werden zowel partners als burgers bevraagd over hoe zij de Leievallei willen laten evolueren in de komende jaren. Het project heeft zich via verschillende werkgroepen en workshops gericht op een strategie voor co-creatie en participatie. Daarvoor werd via een gezamenlijke aanbesteding een beroep gedaan op externe partners NDVR en DIFT. Deze communicatie-experten werkten een strategische visie uit met een toolbox voor participatie en cocreatie binnen de Leievallee, gericht naar projectbegeleiders en participatieambtenaren van zowel projecten binnen Valys, als andere voorbeeldprojecten langsheen de Leie. Omwille van de COVID-maatregelen zijn de acties uit de toolbox nog niet kunnen vertaald worden in concrete terreinacties zoals evenementen. De partners bekijken wat nog mogelijk is binnen het VALYS-project. Een belangrijk zwaartepunt van het project ligt bij heel concrete terreinacties. Daarvan zijn er al heel wat afgewerkt. Het Vlaspark in Kuurne is een ecologisch stadspark langs de Leie aan de monding van de Heulebeek. In Comines-Warneton is een vispaaiplaats aangelegd langs de Leie. In Harelbeke werd het open ruimtegebied Spijkerland aangekocht zodat het kan uitgroeien tot een waardevolle rustplek. In Wervik werd een fietsverbinding met landschappelijke inkleding aangelegd langs de Geluwebeek. Anderen zijn lopende zoals aan de Heulebeek in Kortrijk, Barakkenpark in Menen en de inrichting langs de Leie van 9 sites in Frankrijk (site 2: Armentières, Site 3: Interfaces van de stadsparken van Armentières en Houplines, Site 4: Frelinghien).