GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vandaag 9 mei, is het Europadag!

donderdag, 9 mei, 2019

Elk jaar op 9 mei vieren alle Europese lidstaten ‘Europadag’ ter herinnering aan de Schuman-verklaring van 9 mei 1950 die leidde tot de oprichting van wat nu de Europese Unie is. Overal in Europa zetten de Europese instellingen hun deuren open voor het grote publiek en organiseren ze tal van activiteiten en evenementen. Dit jaar sluiten ook de EU-delegaties en –kantoren in de rest van de wereld hierbij aan

In onze regio werkt het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen al 29 jaar rond Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking. Dankzij de steun van de EU kan het programma tussen 2014 en 2020 al 144 projecten financieel ondersteunen met meer dan 157 miljoen euro medefinanciering.

Dé gelegenheid bij uitstek om het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen in de kijker te plaatsen met haar projecten actief in 4 verschillende domeinen :

  • Onderzoek en innovatie
  • Concurrentievermogen van KMO’s
  • Erfgoed, natuurlijke hulpbronnen en milieu
  • Sociale samenhang, gezondheid, opleiding en werkgelegenheid

In onze allerlaatste infographic « Samen met Europa » vindt u meer informatie over de verschillende projecten.

Ontdek ook wat Europa voor u doet op de website « What Europe Does For me ».