GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vandaag is het Europadag!

woensdag, 9 mei, 2018

De Europadag werd in 1985 in het leven geroepen en viert sindsdien elk jaar dat er op het Europese continent vrede en eenheid heerst. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, één van de grondleggers van Europa, een historische verklaring af waarin hij pleitte voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking binnen Europa.

Dit jaar staan we stil bij dat wat ons het meest na aan het hart ligt bij onze werkzaamheden, nl. de grensoverschrijdende samenwerking. De Europese Territoriale Samenwerking (ETS), beter gekend onder de naam Interreg, is één van de twee belangrijkste doelstellingen van het Cohesiebeleid (samen met de Investering in Groei en Werkgelegenheid). De ETS wil Europese grensstreken helpen om samen te werken, om de grensoverschrijdende hindernissen in te perken en om aan de bedrijven en burgers de mogelijkheid te bieden om het potentieel van deze regio’s ten volle te benutten.

Kom nog meer te weten over Interreg en ons Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen in onze allernieuwste infografiek!

We wensen alle 512 miljoen Europeanen een fijne Europadag toe! Leve de grensstreken! 

 

 

 

EnregistrerEnregistrer