GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Visit-tinder

Kerngegevens

Projectleider

Ville de Tournai
Place Paul Emile Janson 1
7500 Tournai
BELGIE

Contactpersoon

Eva Demeulemeester

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Visit-tinder

Toeristische tinder

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische diensten


Vernieuwend toeristisch onthaal door jonge bewoners. Creatie van een applicatieve website die het mogelijk maakt om bezoekers enerzijds en jonge bewoners anderzijds te matchen met het oog op reële grensoverschrijdende ontmoetingen, uitwisselingen, en belevingen. Drie werkdomeinen. Ten eerste: creëren van een een applicatieve website, een digitale ontmoetingsplaats. Ten tweede: activeren, opleiden en animeren van e-bassadors: jonge bewoners die zich engageren om bezoekers te ‘gidsen’, virtueel via chat EN fysiek op de bestemming. Ten derde: toeristische promotie van de grensoverschrijdende bestemming. De e-bassadors zijn complementair aan bestaande vormen van gidsen en toeristisch onthaal want richten zich op individuele bezoekers, en behandelen andere, jongere, thema's zoals lifestyle en (jongeren)cultuur. Het gaat om een pilootproject. Het platform is evolutief: kan evolueren volgens interesses van de e-bassadors en bezoekers, het cultuur-toeristische aanbod, nieuwe steden...