GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vlaemsch Attitude

Kerngegevens

Projectleider

Gemeente Heuvelland
Gemeentehuis de Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
BELGIE

Contactpersoon

Koen Baert

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Vlaemsch Attitude

Grensoverschrijdende samenwerking Bailleul/Heuvelland/Saint-Jans-Cappel

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


Heuvelland (W-Vl) en zijn Franse buurgemeenten Bailleul en Saint-Jans-Cappel willen intensiever samenwerken op verschillende beleidsdomeinen. Dit in eerste instantie om het sociaal weefsel tussen de gemeenschappelijke bevolking sterker te maken en in tweede instantie toerisme en recreatie te stimuleren in dit gebied. Men wil tijdens het project een structuur opzetten waar politiek en ambtenarij samen komen en de uitdagingen van hun regio zullen bespreken en mogelijk oplossingen worden gevonden. Ook wil “Vlaemse Attitude” aanzetten tot uitwisseling van ideeën en mensen tussen lokale verenigingen, instellingen en individuen. De 3 gemeenten Bailleul, Heuvelland en Saints-Jans-Cappel willen samen evenementen organiseren en hun inwoners stimuleren deel te nemen. Tijdens het project ligt de nadruk op de gemeenschappelijke ontsluiting van WO I maar gekoppeld aan andere thema's. Daarnaast wordt een gemeenschappelijke communicatie opgezet die aantoont dat regio uniek en de grens imaginair is.