GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Voor de Europese Commissie staat 2019 in het teken van de gezondheidszorg

dinsdag, 26 maart, 2019

In 2019 wil de Europese Commissie vooral tijd en aandacht besteden aan gezondheidszorg, alsook de grensoverschrijdende samenwerking hierrond. Ze vraagt aan de betrokken stakeholders om hun ervaringen te delen om op die manier bij te dragen tot het debat dat de toekomst vorm zal geven.

Hiertoe lanceerde de Europese Unie een platform voor gezondheidsbeleid. Dit platform, beheerd door het DG GEZONDHEID, is een interactief instrument dat er niet alleen op gericht is om te spreken over volksgezondheidskwesties, maar ook op het delen van de kennis en expertise van de stakeholders inzake gezondheidszorg. Het platform nodigt uit om ervaringen uit te wisselen met anderen, om vaardigheden samen te brengen in gemeenschappelijke verklaringen en om acties te verspreiden bij een breed publiek. Het platform vestigt de aandacht op thematische netwerken zodat er informatie ingewonnen kan worden over andere beleidsdomeinen die verband houden met gezondheidszorg. Idealiter resulteert dit in een « Final Joint Statement » dat tijdens de jaarlijkse vergadering van het platform voorgesteld wordt.

U bent actief binnen de gezondheidszorg en u wenst hier deel van uit te maken ? Neem dan een kijkje op: https://webgate.ec.europa.eu/hpf/