GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Voor de Franse projectpartners; wat is de procedure voor de selectie van de eerstelijnscontroleur?

Het systeem van de eerstelijnscontrole aan Franse zijde gebeurt nog steeds via uitbesteding. De projectpartner zal zijn controleur moeten kiezen uit een lijst dienstverleners die door de Région Hauts-de-France gemachtigd zijn. Deze lijst wordt door de Région aan de projectpartners bezorgd na goedkeuring van het project door de Stuurgroep.
Elke projectpartner selecteert een controleur via een oproep tot mededinging, waarbij enkel de prijs als criterium geldt.