GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Voor de Vlaamse en Waalse projectpartners: wat met de eindejaarspremies en het betaald verlof?

De eindejaarspremies en het betaald verlof zijn verwerkt in de vermenigvuldigingscoëfficiënt waarmee de kostprijs per uur berekend wordt.