GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Voor de Waalse projectparners, wat moet er gebeuren met de 2 papieren exemplaren van de schuldvordering?

Op het moment dat de schuldvordering via de beheerapplicatie verzonden wordt, moeten twee ondertekende papieren exemplaren per post naar de eerstelijnscontroleur verstuurd worden.