GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Voor de Waalse projectpartners, kan een voorgaande negatieve beoordeling van een leverancier gebruikt worden om hem uit te sluiten bij een aanbesteding?

Dat kan, maar de functioneel bevoegde administratie zal de analyse van de offertes toch moeten goedkeuren.