GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Voor de Waalse projectpartners: welke bewijsstukken moet men voorleggen voor de uitgaven voor klein materieel en verbruiksgoederen en waarvoor om technische of andere redenen slechts één leverancier kan aangesproken worden?

Deze exclusiviteit moet in elk geval bewezen worden (en het bewijs geleverd aan de eerstelijnscontroleur). Zoals de wetgeving inzake overheidsopdrachten die dit geval voorziet bepaalt, moet deze gemotiveerd worden in de aanvraagformulieren voor de Waalse projectpartners.