GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Voorstelling van de projectenportefeuille « Flandria Rhei »

donderdag, 17 mei, 2018

Op 14 mei 2018 namen een zestigtal mensen in een prachtig groen kader in De Panne deel aan de lancering van de projectenportefeuille Flandria Rhei. Met de oude Griekse filosofie Panta Rhei (“Alles stroomt”) in gedachten, streeft deze portefeuille ernaar om de grensoverschrijdende Vlaamse regio in zowel Frankrijk, als België te vertegenwoordigen. De regio is namelijk constant in verandering.

De natuur haalt het inderdaad vaak van de mens en de mensen moeten zich hier dan ook naar schikken. Flandria Rhei brengt zes verschillende deelprojecten samen op basis van twee thematische programmadoelstellingen, nl. prioriteit 3 “Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen” en prioriteit 4 “Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s”. Het project speelt hierbij vooral in op de uitdagingen op het vlak van waterbeheer en –kwaliteit, de valorisatie van natuurgebieden, de participatieve ontwikkeling van het gebied, de toegankelijkheid van de dienstverlening naar het brede publiek toe en de ontsluiting van het platteland.

Flandria Rhei is de enige « territoriale » projectenportefeuille binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. In tegenstelling tot andere de “thematische” projectenportefeuilles omvat deze portefeuille verschillende Europese projecten die zich op een en dezelfde grensregio richten om de samenhang en de complementariteit tussen hun interventies te bevorderen en te komen tot een meer harmonieuze inrichting van het gebied langs weerszijden van de grens.

Na een inleiding van Guido Decorte, Gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen, en van Sylvie Labadens, Vicevoorzitter van het Département du Nord verantwoordelijk voor Internationale en Europese betrekkingen, stelden de coördinatrices van het koepelproject, Emmely Boudry en Hélène Dinh, de activiteiten en de perspectieven van de portefeuille voor. Daarna kwamen de acties voor elk van de zes projecten aan bod door middel van video’s en interviews met de projectleiders van de deelprojecten:

MAGETEAUX, dit project streeft ernaar om de overstromingen te beperken door de afvoer van het water in periodes van hoge waterstanden te bevorderen

ECOSYSTEM, dit project speelt in op het behoud van de biodiversiteit en de goede ecologische werking van de waterlopen

PARTONS 2.0, dit project wil kijken hoe het gebied versterkt kan worden en hoe de intergemeentelijke samenwerking efficiënter georganiseerd kan worden

VEDETTE, dit project wil de grens tussen de « Vlaamse Duinen/Dunes Flamandes » laten vervagen door positieve opportuniteiten te creëren voor mens en milieu

VALYS, dit project streeft naar een ecologische en landschappelijke versterking van de Leiestreek, alsook het behoud van open ruimtes

TRANSMOBIL, dit project streeft ernaar om een betere mobiliteit aan te bieden aan de mensen in de grensstreek

Op basis van de verschillende acties waarbij de betrokkenheid van de bewoners telkens centraal staat, dragen de deelprojecten van Flandria Rhei samen bij tot een verbetering van het milieu en de levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking in Frans- en Belgisch-Vlaanderen.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zorgt voor 55% van de financiering. Hierdoor kan elk project een beroep doen op een enveloppe van 2 à 4 miljoen euro, nl. een totaalbudget van 16,5 miljoen euro voor de volledige portefeuille.

De lanceringsnamiddag werd afgerond met een rondetafelgesprek waarbij de projectleiders van de verschillende projecten konden reageren op de vragen over hun project. Patrick Valois, Vicevoorzitter verantwoordelijk voor Platteland en Milieu bij het Département du Nord, had de eer om het slotwoord te formuleren. Hij is optimistisch over het toekomstige succes van Flandria Rhei en hij hoopt dat de nauwe, grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en België ook na afloop verder blijft duren.

We willen de projectpartners van de verschillende deelprojecten van harte bedanken voor hun dynamisme en voor de uitstekende organisatie van dit lanceringsevenement!