GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Waalse gebiedsdeel : regels voor de berekening van de personeelskosten

woensdag, 7 juni, 2017

Zoals vermeld op het financieel seminarie van 23 mai, zijn er voor het Waalse deelgebied enkele wijzigingen te noteren bij de berekening van de personeelskosten

Vanaf 1 juli 2017 zal een uurloon van toepassing zijn voor de berekening van de personeelskosten in plaats van een jaarlijkse kostprijs. Hier kan u de te volgen regels raadplegen.

 

Het uurloon wordt als volgt berekend, op basis van de methode gebruikt door het Vlaamse deelgebied:

                Uurloon = maandelijks brutosalaris * 1.2 / 100

Dit uurloon wordt vervolgens vermenigvuldigd met de reële gepresteerde uren voor het project, zoals vermeld in de timesheet. Raadpleeg hiervoor het model dat u terugvindt in de toolbox van het Waalse deelgebied. De projectpartners kunnen ook hun eigen systeem gebruiken voor de onderbouwing van de arbeidstijd indien de informatie vermeld in het model hieruit kan worden verkregen.