GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wanneer onze projectpartners de beste Europa-ambassadeurs worden!

donderdag, 7 december, 2017

Op donderdag 16 november namen 191 projectpartners deel aan een denk- en doedag rond Europese communicatie. In de loop van de dag kwamen verschillende communicatieprofessionals aan het woord om de projectpartners nieuwe communicatiedenkpistes aan te reiken.

Het seminarie, dat plaatsvond in het halfrond van de Conseil Régional Hauts-de-France in Rijsel, werd georganiseerd door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen en kreeg de titel “Ambassadeurs van Europa: actief en doeltreffend communiceren over projecten”.

Het gediversifieerde programma werd opgebouwd rond verschillende experts die hun specialiteit in detail kwamen toelichten. Er werden drie specifieke luiken binnen de communicatie belicht:

  • de Europese communicatie : tussenkomst van de Europese Commissie (DG Communicatie) en het Interreg-programma Central Europe,
  • de contacten met de pers: gesprekken met een gerenommeerd panel van Franse en Belgische journalisten om de verschillende facetten bij journalistieke communicatie te belichten,
  • de zichtbaarheid van de projecten: gesprekken met experts om de visuele en creatieve communicatie te verbeteren en de aanwezigheid op social media een duwtje in de rug te geven.

« Communiceren over de Europese fondsen, een dagelijks terugkerende uitdaging »

Elizabeth Boulet

« Zonder projectpartners is niks mogelijk.

Zonder samenwerking is niks duurzaam »

Sabrina Curzi 

Na de verwelkoming door Elizabeth BOULET (Conseil Régional Hauts-de-France) en de inleiding door Sabrina CURZI (Beheersautoriteit van het Programma – Wallonie-Bruxelles International), ging Agnès MONFRET (Head of Communication bij het DG Regionaal en stedelijk beleid van de Europese Commissie) dieper in op de ambassadeursrol die de projectpartners moeten opnemen bij de burgergerichte initiatieven die door de Europese Unie worden ondersteund. Hier vindt u haar presentatie terug.

@Jérôme Van Belle (WBI)

 

 

« Verkoop uzelf. Wees trots op uw Interreg-realisaties ! »

Agnes MONFRET

Territoriale samenwerking heeft, dankzij de Interreg-programma’s die in 1990 werden opgestart, inderdaad gezorgd voor het bundelen van de krachten bij de opbouw van Europa. De Europese projecten hebben vooral een positieve impact op de bewoners en de bedrijven in de grensstreek, maar ze blijven bij de doelgroepen onbekend en onbemind! Kwaliteitsvolle communicatie over deze projecten is dan ook een belangrijk punt dat moet worden aangepakt. Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen organiseerde daarom dit seminarie waarop men van gedachten kon wisselen en discussiëren over de verbetering van de “knowhow” bij de projectpartners en over hoe men hen kon helpen om nog “betere ambassadeurs” van Europa te worden.

Frank SCHNEIDER (Interreg Central Europe) belichtte de verschillende elementen bij doeltreffende communicatie en het belang om de inhoud steeds aan het publiek aan te passen. Onderzoek (bepalen waarom en naar wie toe men moet communiceren), strategie (plannen en beoordelen van de communicatie) en creativiteit (weten wat er precies zorgt voor een doeltreffende communicatie) zijn onmisbare elementen bij elke vorm van communicatie. Een praktische presentatie doorspekt met enkele « succesverhalen » die het publiek liet stilstaan bij de basiselementen bij communicatie. U vindt zijn presentatie hier terug.

De voormiddag werd afgesloten met een interessant debat tussen enkele gerenommeerde journalisten (Véronique AUGER (France 3), Alain GERLACHE (RTBF) en Rob HEIRBAUT (VRT)) die stilstonden bij de manier waarop Europese informatie vandaag de dag in de media aan bod komt.

@Jérôme Van Belle (WBI)

 

« Creativiteit = 75% strategie »

Charlelie Jourdan

Hoe vindt u creatieve oplossingen voor communicatieproblemen ? Dit is de vraag waarop Charlelie JOURDAN (Old Continent Agency) een antwoord wou vinden tijdens het jaarlijkse evenement. Enkel en alleen al door het feit dat de projecten bestaan, hebben ze reeds 95% van het werk gedaan. Er moet enkel nog worden gecommuniceerd! U vindt de presentatie hier terug.

 

« Social media zijn slechts een deel van de digitale strategie om een gemeenschap op te bouwen »

Alicia Van Coillie

Alicia VAN COILLIE (agence Punchline.be) reikte tijdens haar presentatie enkele gebruikstips voor social media aan waarbij steeds werd gefocust op betrokkenheid. Hier vindt u haar presentatie terug.

Het programma kon ook rekenen op de interactiviteit en de deelname van de projectpartners dankzij instrumenten zoals Twitter met de hashtag #CommunicateInterreg.

 

De bal ligt nu in het kamp van de projectpartners die hun rol van ambassadeur moeten opnemen en die de aangekaarte punten nu enkel nog in de praktijk moeten omzetten.

Alle presentaties van deze dag zijn beschikbaar onder de rubriek « instrumentendoos Communicatie » op de website van het Programma.

Op de programmawebsite zijn er ook nog andere instrumenten beschikbaar onder de rubriek instrumentendoos Communicatie: een Communicatiehandleiding voor de projectpartners, een Grafisch charter, een Handleiding met praktische communicatietools en een toelichtende video over het gebruik van Piktochart (ontwerpprogramma), enz.

Hier kan u de foto’s van het evenement bekijken.