GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wat is het financieringspercentage van de partners buiten de programmazone?

Dit percentage is hetzelfde als bij de andere partners.