GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

WBDuraPaint

Kerngegevens

Projectleider

MATERIA NOVA
AVENUE NICOLAS COPERNIC 3
7000 MONS
BELGIE

Contactpersoon

Tangi Senechal

Begindatum

01-07-2018

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 015 580,98 €

Website:

http://www.wbdurapaint.eu/

WBDuraPaint

Ontwikkeling van watergedragen bio-gebaseerde and duurzame verven

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


WBDurapaint wil de competenties en uitrusting van verschillende onderzoekscentra bundelen om nieuwe systemen van watergedragen verven op basis van biogrondstoffen te ontwikkelen en te kenmerken. Het project WBDurapaint wil nieuwe verfsystemen ontwikkelen waarvoor momenteel geen equivalent op de markt bestaat, met hoge prestaties(voor wat betreft de weerstand tegen corrosie, UV en vuur) en een lage ecologische voetafdruk: vrij van giftige stoffen (zonder isocyanaten) en met een zeer lage emissie van VOS. Deze verven zullen goede eigenschappen en prestaties hebben om metaal, hout en vloeren te coaten voor binnen- en buitenwerk in de bouw en het transport, sectoren die essentieel zijn in de Interreg-zone. Om deze verschillende uitdagingen te realiseren werd een multidisciplinair platform opgericht waarin vijf internationaal erkende onderzoekscentra samenwerken. Het verzamelt alle competenties die nodig zijn voor de goede uitvoering van het project. De hier duidelijk aangegeven ambitie is het ontwikkelen van innoverende en economisch levensvatbare verfoplossingen met een breed toepassingsdomein, die op middellange termijn kunnen worden gevaloriseerd binnen de ondernemingen van de INTERREG-zone.

Rapporteringsdatum 20-05-2021

Het consortium van het project is begonnen met de vorming van een waarderingscomité door directe prospectie in 3 regio’s, door interacties met verenigingen die de professionals inzake verf, toepassing en vernis (ATIPIC, IVP in België, AFTPVA in Frankrijk) groeperen en door feedback over de eerste technologische dag. Het werd inderdaad gehouden op 21 februari 2019 in het Forem PIGMENTS-vaardigheidscentrum in Strépy-Bracquegnies en bracht 49 deelnemers samen in het pigmentencentrum met diverse presentaties over het project en op het gebied van verven met lage milieu-impact, geproduceerd door projectpartners en uitgenodigde bedrijven.In elke zone wordt een prospectie van bedrijven op het gebied van schilderkunst uitgevoerd, voor de meest geïnteresseerden wordt een deelname aan het comité voor valorisatie voorgesteld en regelmatig wordt tijdens workshops een presentatie van het project of de resultaten gehouden. Begin juli 2019 werd een eerste waarderingscommissie gehouden om zowel de voortgang van het project te presenteren als om de noden van de sector te verzamelen, met name op het vlak van regelgeving en toxiciteit (TiO2, biociden, VOS). Op de beurs Eurofinish+Materials in mei 2019 in Leuven was ook een stand aanwezig die aan het project was gewijd. Het project werd ook gepromoot door 6 wetenschappelijke mededelingen en 3 persberichten in VOM info nov./dec. 2018 en okt 2020 en in Galvano Organo van april 2019. Anderen zijn in de maak. Partner Dothée leverde industriële verf ter referentie om als basis te dienen voor de wijzigingen die door het project werden aangebracht. De eerste doelstelling is om de huidige harsen te vervangen door verf van biologische oorsprong, zonder oplosmiddelen en zonder isocyanaat. De eerste syntheses van epoxymonomeren van biologische oorsprong zijn gerealiseerd in Lille. Deze synthese, zonder organische oplosmiddelen, maakt het mogelijk om een in water oplosbaar bindmiddel te verkrijgen door anionische ladingen toe te passen. Het werk is nu gericht op aanpassingen van de chemie om de ketenafmetingen te vergroten om in de toekomst een doeltreffend bindmiddel te verkrijgen voor verf. Er wordt ook bijzonder gewerkt aan de zuivering en de selectie van nieuwe elementen, altijd voor kettingverlenging. De epoxy-functies, wanneer zij rechtstreeks op de ketens van de plantaardige olie worden aangebracht, blijken te stabiel te zijn en er is een aanpassing van de chemie uitgevoerd. Er zijn ketenverlengingen uitgevoerd of wijzigingen van de epoxy naar cyclocarbonaatfuncties, die reactiever zijn. De resultaten zijn veelbelovend, maar nog niet perfect. Flamac voerde de eerste epoxy syntheses uit, gebaseerd op de Lille chemie, met hun geautomatiseerd platform gewijd aan formuleringen. Deze epoxies konden worden gevalideerd door de UMET en er werd een nieuwe synthesecampagne met variatie van de parameters uitgevoerd. Ondanks de variatie van de parameters lijkt de grootte van de moleculen nog steeds een beetje klein te zijn. Syntheses van in water oplosbare NIPU’s van biologische oorsprong werden ook verkregen door toevoegingen van ionische ladingen aan het polymeer. De wijziging van het gehalte cationische ladingen maakt het mogelijk om de oplosbaarheidsgraad te wijzigen en de metingen lijken te wijzen op een interessante polymeergrootte voor de toepassing. Een aanpassing van de amines om de ladingsverdeling, en dus hun conformatie, te wijzigen, wordt onderzocht. De 2 centra evolueren ook naar de synthese van cyclocarbonaten via 2 verschillende routes. Parallel wordt er ook gewerkt aan de additieven, met name de eerste proeven om TiO2 dat momenteel wordt gebruikt te vervangen door gips. Gips heeft een lagere impact op het milieu en is goedkoper, maar het heeft niet alle kwaliteiten van metaaloxide voor de formulering van verven. De eerste bijmengingen van gemodificeerde klei zijn ook begonnen, de dispersieparameters zijn verbeterd en Flamac heeft screeningtests uitgevoerd van de bijmengingscondities. Evenzo werden monsters naar CREPIM gestuurd om het effect van de klei op de barrière en dus de brandwerendheidseigenschappen te evalueren. Uit de resultaten blijkt dat de brandeigenschappen niet achteruitgaan in vergelijking met de referentie, wat interessant kan zijn als de formuleringen andere voordelen opleveren. De uitwisselingen tussen de verschillende partners hebben het mogelijk gemaakt om specifieke karakteriseringstechnieken voor verven en brandwerendheid te delen, alsook de oriëntatie van harssyntheses van biologische oorsprong door verschillende chemische toepassingen zonder oplosmiddel. Het Flamac-platform heeft het dus mogelijk gemaakt een deel van het TiO2 te vervangen door klei, hetzij alleen, hetzij met corrosieremmers. De resultaten tonen een interessante toepasbaarheid op Materia Nova. De reproductie van referentieverven in de laboratoria van Materia Nova en Flamac heeft het mogelijk gemaakt om de mengmethoden te valideren en deze formuleringen volledig te karakteriseren. Het was ook mogelijk om de formuleringen te reproduceren in onze software voor levenscyclusanalyse, wat het mogelijk maakte om de overheersende impact van harsen en TiO2 in de verf te benadrukken, waardoor het belang van het project werd gevalideerd. Het model is geproduceerd volgens de eisen van de PEF om het onder identieke omstandigheden te kunnen vergelijken met andere verven. De resultaten laten een overwicht zien van effecten die verband houden met harsen, TiO2-pigmenten, VOC's en afvalverwerking.