GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

WE ARE NEXT

Kerngegevens

Projectleider

International Arts Festival NEXT
Kapucijnenstraat 10
8500 Kortrijk
BELGIE

Contactpersoon

Benoit Geers

Begindatum

01-05-2017

Einddatum

01-05-2018

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

WE ARE NEXT

WE ARE NEXT

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van diensten op het gebied van cultuur en patrimonium


Met WE ARE NEXT wil het festival NEXT, meer dan louter kunstenfestival, een jaarlijkse afspraak zijn waar actieve burgers, creatieve ondernemers en projectmakers uit de Eurometropool (en daarbuiten) elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen, gezamenlijke projecten bedenken, etc… Ze komen samen om zich te laten inspireren door krachtige voorbeelden uit eigen regio en uit de rest van de wereld en om nieuwe acties uit te bouwen. De hamvraag: Hoe kan een grensoverschrijdende nevelstad gemaakt worden door iedereen die er woont, werkt of op bezoekt komt? Op die manier plaatsen we niet enkel het festival in de Eurometropool, maar ook de Eurometropool in het festival. Bovendien worden de acties ook buiten de festivalperiode verder gezet. WE ARE NEXT omvat drie innoverende acties waarin creatief talent door de grensoverschrijdende regio reist. Deze nieuwe contacten worden vervolgens ondersteund door een digitaal, online platform.