Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke vermeldingen

https://www.interreg-fwvl.eu/

Volledige bedrijfsgegevens:

Gemeenschappelijk Interreg-secretariaat France-Wallonie-Vlaanderen VZW
Rue de la Terre du Prince, 17
7000 Mons
BELGIË

BESCHERMING VAN DE PRIVACY EN DE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen leeft de wetgeving betreffende de privacy en de verwerking van persoonsgegevens na (o.a. de AVG/GDPR – Algemene (Europese) Verordening nr. 2016/679, nl. Algemene Verordening Gegevensbescherming).

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het Programma is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en voorgeschreven vereisten hierrond.

PRIVACYCHARTER

INGEZAMELDE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zamelt de persoonsgegevens in die meegedeeld worden in het contactformulier dat hiertoe ter beschikking staat.

Via de website worden er drie verschillende soorten persoonsgegevens ingezameld:

 • Gegevens ingevoerd en verstuurd bij de inschrijving op de nieuwsbrief;
 • Gegevens ingevoerd en verstuurd via de verschillende contactformulieren: verspreiding van documenten, toegang tot de Beheersapplicatie, inschrijving voor evenementen en aankondiging van evenementen;
 • Gegevens ingezameld door Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics en privacy.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen verwerkt en bewaart uw gegevens:

 • Om te reageren op uw informatie-aanvragen (verspreiden van documenten, toegang tot de Beheersapplicatie, enz.);
 • Om u in te schrijven voor de voorgestelde evenementen;
 • Voor statistische doeleinden;
 • Voor de verbetering van haar dienstverlening.

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Voor de verwerking van uw gegevens baseert Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zich op de volgende grondslag(en):

U gaf toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden waarbij de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de dienst waarop u inschrijft (bijvoorbeeld: gebruik van uw mailadres of telefoonnummer om u te contacteren of om u in te schrijven voor een evenement of onze nieuwsbrief).

GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Uw gegevens worden enkel gebruikt door Interreg France-Wallonie-Vlaanderen voor de bovenvermelde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden bezorgd voor commerciële doeleinden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Interreg France-Wallonie-Vlaanderen bewaart en verwerkt persoonsgegevens gedurende de volledige periode die nodig is voor de verwerkingen die u aanbelangen.

UW RECHTEN BETREFFENDE UW PERSOONSGEGEVENS:

Recht op toegang, rechtzetting, schrapping, inperking, verzet en intrekking van uw toestemming.

U hebt het recht om op elk moment gratis:

 • Kennis te nemen van uw persoonsgegevens bewaard door Interreg France-Wallonie-Vlaanderen;
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren, updaten, wijzigen of schrappen;
 • U te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • De toestemming in te trekken die u gaf voor het gebruik van uw gegevens.

Gelieve ons te contacteren om deze rechten uit te oefenen:

Gemeenschappelijk Interreg-secretariaat France-Wallonie-Vlaanderen VZW
Avenue Sergent Vrithoff, 2
B-5000 Namen