GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Worden de structuurkosten (12,5%) berekend op de loonmassa’s met inbegrip van de tewerkstellingssubsidies (zoals APE) of zonder?

Dit percentage van 12,5 % moet zonder tewerkstellingssubsidies berekend worden. Het zal toegepast worden op de gevalideerde uitgaven.