GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Worden de verschillende partners op dezelfde manier gefinancierd (universiteit, vzw, KMO, …)?

In principe wel maar het steunpercentage kan begrensd worden op basis van de regels voor de Staatssteun.