GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wordt de betaling van de Europese fondsen aan alle projectpartners nog steeds geblokkeerd wanneer een van de partners de schuldvorderingen niet indient?

Alle projectpartners moeten hun semestriële schuldvordering indienen om de goedkeuring van het activiteitenrapport van het project mogelijk te maken. Het begeleidingscomité mag enkel uitzonderlijke gevallen waarbij een projectpartner in gebreke blijft onderzoeken op voorwaarde dat ze naar behoren gemotiveerd zijn.