GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wordt het minimale toewijzingspercentage van 15% voor het personeel berekend per project of op het niveau van de portefeuille indien de persoon werkt op verschillende projecten na elkaar?