GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ZERO-PH(F)YTO F&L(G)

Kerngegevens

Projectleider

Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) / Waalse Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W)
Rue de Liroux 9
5030 GEMBLOUX
BELGIE

Contactpersoon

Marc Lateur

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
889 883,15 €

ZERO-PH(F)YTO F&L(G)

Zero Phyto: synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitproductie

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De fruit- en groentesector is een van de grootste consumenten van fytofarmaceutische producten. De ontwikkeling van de biolandbouw en de toepassing van 'zero-fytomethoden' in onze regio’s zijn een uitdaging voor de economie, de menselijke gezondheid en de milieubescherming. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen en de bezorgdheid van de consumenten, moet men nieuwe productiesystemen ontwikkelen. Dat is wat dit project wil doen, door complementaire competenties in het grensoverschrijdende bekken te verenigen.  Dit project wil praktische manieren definiëren, valideren en doorgeven om fruit en groente te kunnen produceren zonder ze met fytofarmaceutische producten te besproeien. Er bestaan verschillende oplossingen, maar er is weinig bekend over de agronomische aspecten, de teeltdiversificatie, fysische bestrijdingsmethoden, de kennis van de ziekten en belangrijkste plagen, de alternatieve beschermingsmethoden zonder producten enz. De middelen die hun dienst bewijzen, worden verspreid onder alle actoren van de sector, van de producent tot de consument.

Rapporteringsdatum 04-08-2021

De voorgaande semesters waren voornamelijk gewijd aan de uitvoering van de strategieën en de organisatie van het project. Tijdens de verschillende vergarderingen konden de partners deze onderwerpen bespreken en de realisatie van verschillende hulpmiddelen al plannen. Op deze manier werd de website van het project gemaakt (https://www.zerophyto-interreg.eu/) na een beroep te doen op een externe dienstverlener die gespecialiseerd was in dit soort diensten. Er is ook een tool voor het delen van documenten opgezet om de uitwisseling tussen partners te vergemakkelijken. De werkstrategieën voor het bibliografische en participatieve onderzoek evenals voor de veldexperimenten en de voeding van de website werden benaderd en begonnen te worden ingevoerd. De partners zijn met een bibliografisch onderzoek gericht op de verschillende hefbomen die door het project worden aangepakt begonnen. Relevante referenties worden verzameld op een specifieke deeltool (Zotero) en gesorteerd. Verschillende communicatieactiviteiten vonden ook plaats: organisatie van veldbezoeken, deelname aan beurzen of technische dagen, het maken van een poster, het schrijven van een persartikel, enz. Helaas hebben overheidsmaatregelen in verband met de epidemie van covid-19 de organisatie van alle soorten evenementen verstoren, waardoor het voor de partners praktisch onmogelijk is om ervan te profiteren om over het project te communiceren op beurzen, shows, technische dagen, enz. Tot nu toe, hebben de evenementen georganiseerd door de partners of die waaraan de partners hebben deelgenomen, meer dan 600 professionals in de sector toestaan te bereiken. Experimenten werden uitgevoerd op basis van reeds opgedane kennis en / of ervaringen, zoveel mogelijk parallel met meerdere partners. Aangezien het werk van participatief onderzoek en bibliografisch onderzoek nog niet is voltooid, hebben de partners nog niet genoeg interessante elementen kunnen bedenken om proeven en op te baseren. Sommige van deze experimenten werden herhaald om de eerste resultaten te bevestigen. In het bijzonder werden methoden voor de bestrijding van de perengalmug, de appelzaagwesp en de fruitmot geproefd in fruitgewassen. Ook werden verschillende netsystemen tegen de vlieg- en koolrupsen en gewasverenigingen voor de bestrijding van bladluizen in verschillende groentegewassen geproefd. De verschillende technieken en methoden die tot nu toe werden geproefd, zijn geïnspireerd op ervaring en uitwisseling tussen partners. De meeste gebruikte methoden zijn geïnspireerd op vangtechnieken die al worden gebruikt voor monitoring of op kleine schaal en zijn aangepast aan een massale strijd. Anderen zijn al elders in Europa of over de hele wereld getest en ook aan onze regionale omstandigheden aangepast. Overheidsmaatregelen in verband met covid-19 hebben ook de uitvoering van bepaalde proeven verstoord of veroorzaakt het afzeggen, met name aan de Franse kant, waarvoor deze maatregelen restrictiever waren dan aan de andere twee kanten, met name met betrekking tot reizen. Met het doel van participatief onderzoek is een communicatieproject gericht op amateurtuinders en gemeenschappen uitgevoerd om hen te vragen hun ervaringen en innovatieve successen met ons te delen. Het pre-project had een vorm van enquête die, na interne discussies, werd herzien om een veel eenvoudigere vorm aan te nemen die in semester 4 zal worden afgerond. Bovendien hadden de Franse en Waalse zijde en in mindere mate in Vlaanderen al hebben uitzendingen uitgezonden dit actie en er zijn al enkele reacties ontvangen.