GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Zijn de verplaatsingskosten subsidiabel voor iemand wiens arbeidstijd toegekend aan het project minder dan 15% bedraagt?

Ja, indien deze verplaatsingskosten voldoende onderbouwd zijn, dat de uitgaven wel degelijk wordt gedragen door de projectpartner en op voorwaarde dat de naam van deze persoon vermeld staat in een verslag van het begeleidingscomité.