GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Zijn leerlingen of stagiairs subsidiabel als personeelskost?

Ja, op voorwaarde dat ze aan de uitvoering van het project meewerken, er een opdrachtbrief/tewerkstellingsattest werd opgesteld en dat deze loonkosten gedragen worden door de projectpartner. Bovendien geldt ook dat zij minimum 15% FTE per semester op het project moeten werken.