GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

De programma-autoriteiten hebben het samenwerkingsprogramma 2021-2027 ingediend

Gepubliceerd op 01/04/2022

De partnerautoriteiten van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen hebben het samenwerkingsprogramma Interreg VI bij de Europese Commissie ingediend. De Commissie zal de inhoud ervan bestuderen en haar opmerkingen in de komende weken kenbaar maken. Vervolgens zullen de autoriteiten deze opmerkingen in de loop van de zomer opnemen in het programma. De Europese Commissie zal dan haar goedkeuring kunnen geven zodat het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen officieel van start kan gaan.