GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

39 microprojecten ontvankelijk verklaard in het kader van de derde oproep!

Gepubliceerd op 04/05/2018

Op 27 april werden 42 microprojecten ingediend bij het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

39 van deze microprojecten zullen in de loop van de maand juni geëvalueerd worden zodat er beslist kan worden of ze aanvaard worden en zo eventueel de 19 andere microprojecten vervoegen van het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen die al lopende zijn voor een EFRO-budget (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelign) van € 546.129!

Bij deze 3e oproep voor microprojecten vindt men: