GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

Europese erkenning voor het Interreg-project SAPOLL!

Gepubliceerd op 31/07/2020

Het is een understatement om te zeggen dat wij bij Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen trots zijn als een van onze projectpartners de aandacht krijgt die hij verdient. Dit is het geval met het project SAPOLL, waarover een artikel is verschenen in het zomernummer van PANORAMA.

 

Wat is SAPOLL?

 

Wilde bijen hebben een waardevolle functie, maar worden al te veel bedreigd in ons Frans-Waals-Vlaams grensgebied. Uit deze vaststelling is het Interreg-project SAPOLL ontstaan.