GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

NOMADe-project: "pijn zit in je hoofd"?

Gepubliceerd op 26/07/2021

"Pijn zit in je hoofd" - van dooddoener naar werkelijkheid hoe zit het nu juist in elkaar?

Het NOMADe-project heeft tot doel de levensomstandigheden van de mensen in het grensgebied te verbeteren. Daartoe bundelen de partners binnen het project hun kennis en werken ze samen om nieuwe oplossingen te vinden voor neuro-musculoskeletale aandoeningen. De verzamelde resultaten zullen leiden tot een beter begrip, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor gezondheidswerkers in de regio en een grotere bewustmaking van de groepen die door deze aandoeningen getroffen worden.

Zo hebben de projectpartners een video gemaakt waarin enkele zaken duidelijk op een rijtje gezet worden.