Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectoproepen

eerste oproep

U kan enkel een project indienen tijdens deze periodes.

Hieronder vindt u een overzicht terug van de oproepen die gepland staan in de periode 2021-2027. Deze informatie is nog voorlopig en onder voorbehoud van de goedkeuring van het Comité van Toezicht van het programma.

  • De eerste oproep voor microprojecten staat gepland in het eerste semester van 2024. Informatie over het bedrag, het gebied, de soort projectpartners, de prioriteiten en de doelstellingen voor deze oproep volgt later nog.
  • De tweede oproep voor projecten en projectenportefeuilles zal open zijn vanaf het laatste trimester van 2023 (datum te bevestigen). Informatie over het bedrag, het gebied, de soort projectpartners, de prioriteiten en de doelstellingen voor deze oproep volgt later nog.
Wat zijn de thema's van de eerste projectoproep?

De projectoproep betreft de thematieken (prioriteiten) 1 tot 4 van het samenwerkingsprogramma.

Wie kan er deelnemen?

Alle verenigingen, publieke of private organisaties met een wettelijke status komen in aanmerking, zoals:

  • overheidsinstellingen en parastatale instellingen;
  • (lokale en regionale) overheden;
  • academische en wetenschappelijke instellingen, waaronder competentiepolen en onderzoeksorganisaties;
  • bedrijfsondersteunende organisaties zoals kamers van koophandel, ontwikkelingsagentschappen, agentschappen voor technologieoverdracht, enz.;
  • opleidingsinstellingen;
  • maatschappelijk middenveldorganisaties (verenigingen, vzw’s);
  • ZKO’s-KMO’s;
  • enz.
Welk soort project kan ik indienen?

De projectoproep betreft projecten en projectenportefeuilles.

Welk geografisch gebied komt hierbij in aanmerking?

De gehele samenwerkingszone van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen is subsidiabel voor deze oproep.

Hoe kan ik een project indienen?

We raden u aan de tijd te nemen om uw projectidee uit te werken alvorens een financieringsaanvraag in te dienen. Gebruik de beschikbare instrumenten en zorg ervoor dat uw projectidee relevant is binnen ons programma.

Raadpleeg de handleiding voor de projectpartners van het programma en de voorwaarden van deze oproep.  

U moet uw aanvraag online indienen via de JEMS-applicatie.

Let op: de indieningsknop zal alleen actief zijn tijdens de periode dat de oproep geopend staat. Na dit tijdstip zal de indiening niet meer mogelijk zijn.

Het netwerk van projectadviseurs kan u helpen bij de verschillende stappen.

Hoeveel EFRO-steun is er voorzien voor de projectoproep?

Het EFRO-aandeel komt overeen met 60% van de totale kosten en 70% voor de koepelprojecten van de projectenportefeuilles.