Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorstelling

INTERREG

De Europese context

Eén van de beleidsmaatregelen die op Europees niveau uitgevoerd worden, is het cohesiebeleid. Dit beleid is erop gericht de kloof tussen de verschillende regio’s op het vlak van ontwikkeling en de achterstand van de meest kwetsbare regio's te verkleinen. In dit verband steunt het acties die gericht zijn op de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang en die dus de harmonieuze ontwikkeling van de Unie waarborgen.

In Europa woont iets meer dan een derde van de bevolking in de buurt van een grens.

Alleen al uit dit demografische cijfer blijkt hoe groot de dagelijkse uitdaging is die deze grensoverschrijdende gebieden vormen.

Als ware proeftuinen voor het Europese integratieproces, heeft de Europese Commissie er sinds eind jaren tachtig een communautair initiatief aan gewijd: Interreg.

In de loop der jaren blijft Interreg aan belang winnen en in 2014 wordt Interreg een volwaardige doelstelling binnen het cohesiebeleid.

De periode 2021-2027

Net als het cohesiebeleid, maar ook elk ander Europees overheidsbeleid, moet Interreg in overeenstemming zijn met de uitdagingen bepaald in de nieuwe groeistrategie, beter bekend als de Green Deal, en met de Europese pijler van sociale rechten.

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen 

Dit programma past in het streven om de economische en sociale uitwisselingen tussen vier grensregio's te bevorderen: 

  • in Frankrijk: de Région Hauts-de-France en de Région Grand Est (enkel de departementen Ardennes en Marne);
  • in Wallonië: de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg;
  • in Vlaanderen: de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (enkel de arrondissementen Gent en Oudenaarde).

Een behoorlijke uitdaging voor deze regio's met een oppervlakte van 62.000 km² en meer dan 11 miljoen inwoners.

Tijdens de periode 2021-2027 zal er een budget van 268 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan het programma toegewezen worden ter ondersteuning van projecten die passen binnen het kader van de 5 samenwerkingsthema’s